Các danh mục lẻ

Danh mục Hadith

Một người khi vào nhà, y tụng niệm Allah lúc bước vào và tụng niệm Allah khi ăn thì Shaytan sẽ nói với đồng bọn của nó: Các ngươi sẽ không có chỗ ngủ và cũng không có bữa ăn tối; ngược lại nếu ai vào nhà mà không tụng niệm Allah lúc bước vào thì Shaytan sẽ nói với đồng bọn của nó: Các ngươi đã có được chỗ ngủ rồi.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Hãy thường xuyên cầu xin bằng câu: Ya zal ja laa li wal ik rom.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp