kase kashen kana nan rassa

lis din Hadisai

Idan wani mutum ya shiga gidansa, ya ambaci Allah Madaukaki lokacin da ya shiga, kuma lokacin cin abincinsa, shaidan ya ce wa sahabbansa: Kada ku dare da abincin dare, kuma idan kudin shiga ba ya ambaci Allah Madaukaki a lokacin da ya shiga, Shaidan yace: Kin zama dare daya. Idan kuma Allah Ta’ala bai tuna da shi a lokacin cin abincin nasa ba, sai ya ce: Kuna da dare da abincin dare
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Allah ya gafarta mini dukkan zunubaina: daidai da girmansa, na farko da na karshe, da wahayi
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Ya Allah, na musulunta, kuma na yi imani da kai, kuma a kan ka na dogara, kuma zuwa gare ka na hayayyafa, kuma da kai na yi rigima Ya Allah ina neman tsarinka. Babu wani abin bauta sai kai ka batar da ni, kai rayayye ne da ba ya mutuwa, kuma aljannu da mutane suna mutuwa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Ku kama kafa da fadin Ya Ma'abocin Girma da Daukaka
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Ya Allah, ka gafarta min abin da na yi da wanda na jinkirta, da abin da na yi farin ciki da abin da na bayyana
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci