Podkategorije

Lista hadisa

"Kada čovjek spomene Uzvišenog Allaha prilikom ulaska u kuću i prilikom jela, šejtan svojim drugovima kaže: "Nema vam noćas konaka i večere.", a ako uđe ne spominjući Uzvišenog Allaha pri ulasku, šejtan kaže: "Pronašli ste konačište."
عربي Engleski Francuski
Tako mi Allaha, ja tražim oprost od Allaha, i kajem Mu se u jednom danu više od sedamdeset puta.
عربي Engleski Francuski
O ljudi, pokajte se Allahu i tražite od Njega oprost, doista se ja kajem Allahu u jednom danu stotinu puta.
عربي Engleski Francuski
Allahu, oprosti mi sve grijehe, male i velike, ranije i kasnije, javne i tajne.
عربي Engleski Francuski
“Izgovaraj: ‘Nema boga osim Allaha, Jedinog, koji nema sudruga! Allah je uistinu najveći!’”
عربي Engleski Francuski
Allahu moj, Tebi se pokoravam, u Tebe vjerujem, u Tebe se uzdam, Tebi se vraćam i samo se u ime Tvoje borim i parničim. Allahu moj, utječem se Tvojim dostojanstvom, nema drugog Boga osim Tebe, da me sačuvaš od zablude, Ti si vječno Živi, Besmrtni, a svi džini i ljudi su smrtnici.
عربي Engleski Francuski
"Čvrsto se držite i puno učite riječi: 'Ja zel-Dželali vel-ikram - O Uzvišeni i Plemeniti!'"
عربي Engleski Francuski
Allahu, oprosti mi što sam učinio i što ću učiniti, tajno i javno.
عربي Engleski Francuski