Các danh mục lẻ

Danh mục Hadith

Lạy Allah, Ngài là nguồn trợ lực của bề tôi, chỉ có Ngài làm cho bề tôi có sức mạnh, chỉ có Ngài làm cho bề tôi không khuất phục trước kẻ thù và chỉ có Ngài là động cơ để bề tôi chiến đấu
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Ol lo hum ma in naa naj 'a lu ka fi nu hu ri him wa na 'u zu bi ka min shu ru ri him
عربي tiếng Anh tiếng Pháp