عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «أفضل الذِّكر: لا إله إلا الله».
[حسن] - [رواه الترمذي والنسائي في الكبرى وابن ماجه]
المزيــد ...

අල්ලාහ්ගේ දූතයාණන් -සල්ලල්ලාහු අලය්හි වසල්ලම්- කළ ප්රකාශයකට තමන් සවන් දුන් බව ජාබිර් -රළියල්ලාහු අන්හු- තුමා විසින් වාර්තා කරන ලදී. “උතුම් වූ මෙනෙහි කිරීම වනුයේ, ලා ඉලාහ ඉල්ලල්ලාහු (නැමදුමට සුදුස්සා අල්ලාහ් හැර අන් කිසිවෙක් නැත) යන ප්රකාශයයි.“
හසන් ගණයට අයත් හදීසයකි. - ඉබ්නු මාජාහ් එය වාර්තා කර ඇත.

විවරණය

උතුම් වූ මෙනෙහි කිරීම වනුයේ, ලා ඉලාහ ඉල්ලල්ලාහු (නැමදුමට සුදුස්සා අල්ලාහ් හැර අන් කිසිවෙක් නැත) යන ප්රකාශය බව නබි -සල්ලල්ලාහු අලය්හි වසල්ලම්- තුමා දන්වා ඇත. තවත් හදීසයක මා හා මට පෙර සිටි නබිවරුන් ප්රකාශ කළ දැයින් වඩාත් උතුම් ප්රකාශය වනුයේ, ලා ඉලාහ ඉල්ලල්ලාහු වහ්දහූ ලා ෂරීක ලහු (නැමදුමට සුදුස්සා අල්ලාහ් හැර අන් කිසිවෙක් නැත. ඔහු ඒකීයය. ඔහුට කිසිදු හවුල් කරුවකු නොමැත) යන ප්රකාශයයි. මෙම වදන බලගතු වදනක් යන්නට කිසිදු සැකයක් නැත. මහපොළොව හා අහස ක්රියාත්මක වනුයේ මෙම වදන හේතු කරගෙනය. මේ හේතුවෙන්ම සියලු මැවීම් මවනු ලැබීය. මෙම වදන පදනම් කර ගනිමින් අල්ලාහ් දහම් දූතවරුන්ට දූත පණිවිඩ එවීය. දේව ග්රන්ථ පහළ කළේය. වත්පිළිවෙත් ආගමානුගත කළේය. මේ වදන හේතුවෙන්ම තුලාව පිහිටුවන ලදී. සියලු රාජකාරියන් මේ වෙනුවෙන්ම තබන ලදී. ස්වර්ගයේ හා නිරයේ පැවැත්ම ක්රියාත්මක වන්නේද මේ හේතුවෙනි. මෙහි අර්ථය වනුයේ අල්ලාහ් හැර සැබෑ ලෙසින් නැමදුම් ලබන්නට කිසිවකු නොමැත යන්නයි. ඒ සඳහා කොන්දේසි හතක් ඇත. දැනුම, ස්ථාවරත්වය, පිළිගැනීම, පිළිපැදීම, තහවුරු කිරීම, අවංකත්වය හා ආදරය යන්නයි. ප්රථම අය හා අවසාන අය යන සියල්ල ප්රශ්න කරනු ලබති. අල්ලාහ් ඉදිරියේ ප්රශ්න දෙකක් විමසන තෙක් ගැත්තාගේ දෙපා ඔහු ඉදිරියෙන් ඉවත් නොවන්නේය. එනම් ඔබ නමදිමින් සිටියේ කුමක් ද? දහම් දූතවරුන්ට ඔබ පිළිතුරු දුන්නේ කුමක් ද? පළමු පිළිතුරු ලා ඉලාහ ඉල්ලල්ලාහ් යන ප්රකාශය හඳුනාගෙන පිළිගැනීමෙන් හා ක්රියාවෙන් තහවුරු කිරීම තුළින් සිදු වේ. දෙවන පිළිතුර අන්න මුහම්මදන් රසූලුල්ලාහ් (නියත වශයෙන්ම මුහම්මද් අල්ලාහ්ගේ දූතයාණන් වේ) යන ප්රකාශය හොදින් හඳුනාගෙන පිළිගෙන ඒ අනුව පිළිපදිමින් හා එයට අවනත වීමෙන් තහවුරු කිරීම තුළින් සිදු වේ. සල්ලල්ලාහු අලය්හි වසල්ලම් මෙසේ ප්රකාශ කළහ, “ඉස්ලාමය කරුණු පහක් මත ගොඩනැගී ඇත.“ (නැමදුමට සුදුස්සා අල්ලාහ් හැර කිසිදු දෙවියකු නැති බවටත් සැබැවින්ම මුහම්මද් තුමාණෝ අල්ලාහ්ගේ දූතයාණන් බවටත් සාක්ෂි දැරීම ...)

අර්ථ කථනය: ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ ස්පැැනිෂ් තුර්කි උරුදු ඉන්දුනීසියානු බොස්නියානු රුසියානු බෙංගාලි චීන පර්සියානු ටගාලොග් ඉන්දියානු වියට්නාම උයිගුර් කුර්දි හවුසා පෘතුගීසි මලයාලම් තෙලිගු ස්වාහිලි දමිළ බර්මානු තායිලන්ත ජර්මානු ජපානු පශ්ටු ආසාමි අල්බානියානු السويدية الأمهرية الهولندية الغوجاراتية الدرية
අර්ථ කථන නිරීක්ෂණය

හදීසයේ හරය

  1. සැබැවින්ම තව්හීද් හෙවත් ඒක දේවත්වයේ ප්රකාශය කතාවෙන් ඉතා උතුම් වන්නේය. හේතුව සැබැවින්ම එය ඒක දේවත්වය ස්ථීර කර; බහු දේවවාදය අහෝසි කරන බැවිණි. නබිවරුන් පවසා සිටි දැයින් උතුම්ම ප්රකාශය වන්නේ ද එයයි. ඔවුන් එවනු ලැබුවේද එම ප්රකාශය හේතුවෙනි. එහි කොඩියට යටින් සිට ඔවුහු අරගල කළෝය. එහි මාර්ගයේ දිවිපිදුවෝය. එය ස්වර්ගයේ යතුර මෙන්ම නිරා ගින්නේ ගැලවුමයි.
අමතර