Lista hadisa

“Hasan i Husejn bit će prvaci džennetskih mladića.”
عربي Engleski Urdu
"Jednog dana Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, izveo je Hasana i popeo ga sa sobom na minber, te rekao: 'Ovaj moj unuk je prvak i uglednik. Allah će preko njega izmiriti dvije skupine muslimana.'"
عربي Engleski Urdu
"Ko voli Hasana i Husejna, voli i mene, a ko ih mrzi, i mene mrzi."
عربي Engleski Urdu
"Jednog je dana Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, održao govor na izvoru između Meke i Medine, koji se zove Humm u kome se zahvalio Allahu, tesbih Mu učinio, govorio i opominjao..."
عربي Engleski Urdu
"Nisam ni na koju od žena Allahovog Poslanika, sallallahu 'alejhi ve selleme, bila ljubomorna, kao na Hatidžu, radijallahu 'anha, iako je nikad nisam vidjela, ali ju je Alejhisselam često spominjao."
عربي Engleski Urdu
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je obradovao Hatidžu, radijallahu anha, dvorcem u Džennetu od izdubljenog bisera, u kojem nema galame niti umora.
عربي Engleski Urdu
"Fatima je dio mene, pa ko nju mrzi, i mene mrzi."
عربي Engleski Urdu
Pogledajte ovoga. Pita me za krv komarca, a ubili su Vjerovjesnikova, sallallahu 'alejhi ve sellem, unuka Husejna! Svojim sam ušima čuo kad je Vjerovjesnik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: 'Njih su dvojica na ovome svijetu moja dva cvijeta.'
عربي Engleski Urdu
"O Allahu, ja ga volim, pa ga i Ti zavoli, i voli sve one koji vole njega!"
عربي Engleski Urdu
“Aiša, evo Džibril ti šalje selam!” “Neka su i njemu mir, Allahova milost i blagoslovi!”, ona odgovori, pa reče: “Ti, Poslaniče, vidiš ono što ja ne vidim.”
عربي Engleski Urdu
“Mnogi su muškarci dostigli savršenstvo. Kad je riječ o ženama, savršenstvo su dostigle samo Asija, faraonova supruga, i Merjema, kćerka Muzahimova. Vrijednost Aiše nad ostalim ženama jeste kao vrijednost popare nad svim drugim vrstama hrane.”
عربي Engleski Urdu
"Brine me kako ćete živjeti poslije mene! A s vama će strpljiv biti samo onaj ko je istinski strpljiv."
عربي Engleski Urdu
"Najbolji među vama su oni koji su nakon mene najbolji prema mojoj porodici." Rekao je: "Pa je Abdurrahman b. 'Avf prodao svoj vrt za četiri stotine hiljada, te ih raspodijelio suprugama Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem."
عربي Engleski Urdu
Kada je Ibrahim, sin Allahovog Poslanika, sallalallahu 'alejhi ve sellem, preselio na Ahiret Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je rekao: 'On zaista ima dojilju u Džennetu.'"
عربي Engleski Urdu