عن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «خيرُكم خيركم لأهلي مِن بعدي». قال: فباع عبد الرحمن بن عوف حديقةً بأربع مائة ألف، فقسَّمها في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم .
[حسن] - [رواه ابن أبي عاصم والحاكم]
المزيــد ...

Ebu Hurejre, radijallahu 'anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: "Najbolji među vama su oni koji su nakon mene najbolji prema mojoj porodici." Rekao je: "Pa je Abdurrahman b. 'Avf prodao svoj vrt za četiri stotine hiljada, te ih raspodijelio suprugama Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem."
[Hadis je hasen (dobar)] - [Hadis bilježi Ibn Ebi-Asim - Hadis bilježi Hakim]

Objašnjenje

O ashabi, najbolji među vama su oni koji su najbolji prema mojoj porodici: suprugama, rodbini i bližnjima, nakon moje smrti. Ashabi su prihvatli ovu Poslanikovu, sallallahu 'alejhi ve sellem, oporuku, pa su uvažavali i cijenili njegovu porodicu. Jedan od primjera jeste Abdurrahman b. 'Avf koji je prodao svoj vrt za četiri stotine hiljada, te ih raspodijelio među suprugama Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem.

Prijevod: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Ruski Bengalski Kineski Perzijski Tagalog Indijanski Hausa
Prikaz prijevoda