Lista hadisa

"Tako mi Onoga u Čijoj je ruci Muhammedova duša, koji god jevrej ili kršćanin čuje za mene, a umre prije nego što povjeruje u ono s čime sam poslan, ući će u Vatru."
عربي Engleski Francuski
"Svi moji sljedbenici ući će u džennet, osim onog ko to odbije." Bi rečeno: "A ko će to odbiti, o Allahov Poslaniče!" On reče: "Ko mi se pokori ući će u džennet, a ko mi bude neposlušan, taj je odbio."
عربي Engleski Francuski
"Bijah u delegaciji plemena Benu Amir koja je išla Allahovom Poslaniku, sallallahu 'alejhi ve sellem. Rekli smo mu: 'Ti si naš gospodar.', a on kaza: 'Gospodar je Allah Uzvišeni.'"
عربي Engleski Francuski
"Podigni glavu, govori, tvoj govor će biti saslušan, traži, dobićeš i zauzimaj se, zauzimanje tvoje biće prihvaćeno."
عربي Engleski Francuski
Dato mi je pet svojstava koja nisu bila prije mene data nijednom vjerovjesniku: potpomognut sam strahom koji neprijatelji osjećaju na daljini jednomjesečnog putovanja; cijela površina Zemlje učinjena mi je mjestom za obavljanje namaza i sredstvom za čišćenje.
عربي Engleski Francuski
Najbolji dan, u kome se sunce rodilo, jeste petak; toga dana je stvoren Adem, toga dana je uveden u Džennet i toga dana je izašao iz njega.'
عربي Engleski Francuski
„Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, umro je, a u mojoj kući nije bilo ništa što bi živo biće moglo pojesti, osim nešto ječma u mom rafu. Njime sam se hranila tako da je to dugo potrajalo. Onda sam ga izmjerila i (brzo) je potrošen.“ Muttefekun 'alejhi.
عربي Engleski Francuski
"Ne pitajte me u vezi s onim što vam ne govorim! Narode koji su bili prije vas upropastilo je njihovo prekomjerno zapitkivanje i razmimoilaženje s vjerovjesnicima. Sustegnite se od onog što vam zabranim, a od onog što vam zapovjedim izvršite onoliko koliko možete."
عربي Engleski Francuski
"Jednom je Vjerovjesnik, sallallahu 'alejhi ve sellem, stao iznad jedne medinske tvrđave i upitao: 'Vidite li ono što ja vidim?' 'Ne', odgovorili su. 'Zaista ja vidim smutnje', reče on, 'koje će pasti po vašim kućama kao što po njima pada kiša.'"
عربي Engleski Francuski
"Onda me pitate o porijeklu Arapa i njihovim rodovima. Oni koji su bili najbolji od njih u džahilijetu, oni su najbolji i u islamu, samo ako se poduče vjerskim propisima (fekuhu).“
عربي Engleski Francuski
"Vidio sam u snu da čistim zube misvakom, pa su mi došla dva čovjeka - jedan je bio stariji od drugog. Htio sam dati misvak mlađem čovjeku, pa mi je rečeno: 'Daj prednost starijem', pa sam ga dao starijem."
عربي Engleski Francuski
Kada je Uzvišeni Allah stvorio Adema, alejhisselam, rekao mu je: "Idi i selam onima nazovi, (skupini meleka koji su nedaleko sjedili), pa slušaj šta će ti odgovoriti, jer to će biti tvoj pozdrav i pozdrav tvoga potomstva."
عربي Engleski Francuski
Ebu Abdurrahman Abdullah b. Mes'ud veli: "Kao da gledam Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, kad je pričao o jednom vjerovjesniku kojeg je njegov narod udarao i okrvavio, a on je brisao krv sa svoga lica i govorio: "Moj Bože, oprosti mom narodu, jer oni ne znaju."
عربي Engleski Francuski
Allah se smilovao Musau koji je strpljivo podnosio i gora uzemiravanja.
عربي Engleski Francuski
Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu aljhi ve sellem, rekao: ”Zekerijja, alejhis-selam, bio je stolar.” (Muslim)
عربي Engleski Francuski
...da je Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, naredio da ubije geka (vrsta guštera) jer je on puhao u vatru u koju je Ibrahim bačen."
عربي Engleski Francuski
Ebu Hurejra, prenosi da su Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem u noći Uznesenja na nebesa donesene dvije posude. U jednoj posudi je bilo vino, a u drugoj mlijeko. Poslanik je uzeo mlijeko, pa je Džibril kazao: “Izabrao si prirodnu vjeru. Da si kojim slučajem posegnuo za vinom, tvoj bi umet skrenuo s Pravog puta.“
عربي Engleski Francuski
“Neki čovjek upita Resulullaha, sallallahu alejhi ve sellem: ‘Allahov Poslaniče, je li Adem bio vjerovjesnik?’ ‘Da, bio je vjerovjesnik’, odgovori Poslanik. Čovjek upita: ‘Koliko je bilo generacija između Adema i Nuha?’ ‘Deset’, Poslanik odgovori. ‘A koliko je generacija bilo između Nuha i Ibrahima?’, opet će čovjek. Na to Resulullah kaza: ‘Također deset generacija.’ Taj čovjek naposlijetku upita: ‘Božiji Poslaniče, koliko je bilo poslanika?’ ‘Tri stotine i petnaest’, Vjerovjesnik odgovori.”
عربي Engleski Francuski
“Allah je od Ismailova potomstva odabrao Kinanu. Od Kinane je odabrao pleme Kurejš. Od plemena Kurejš odabrao je Hašimovu porodicu. Od te porodice mene je odabrao. Ja sam, eto, prvak svih ljudi, ne hvaleći se, prvi sam ko će ustati iz kabura, prvi ko će se zauzeti i prvi čije će zauzimanje biti primljeno.”
عربي Engleski Francuski
“Ja imam pet imena. Ja sam Muhammed, i Ahmed, i el-Mahi, pomoću koga Allah uništava nevjerstvo, i el-Hašir, koji će biti proživljen prije svih ljudi, i el-Akib, onaj poslije koga nema poslanika.”
عربي Engleski Francuski
Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, spomenuo nam je neka od svojih imenima, od kojih smo zapamtili neka, pa je rekao: “Ja sam Muhammed, i Ahmed, i el-Mukaffi, onaj kojim je okončano poslanstvo, i el-Hašir, koji će biti proživljen prije svih ljudi, i Poslanik milosti."
عربي Engleski Francuski
“Nijedan se čovjek nije rodio a da ga šejtan nije dotakao kad se rađao, pa je svako došao na svijet plačući zbog šejtanovog dodira, osim Merjeme i njenog sina.”
عربي Engleski Francuski
“Hidr je nazvan tako jer je sjeo na bijelu zemlju i odjednom se ona počela zelenjeti, iza njega.”
عربي Engleski Francuski
“Plemeniti, sin plemenitog, unuk plemenitog, praunuk plemenitog jeste Jusuf, sin Jakubov, unuk Ishakov, praunuk Ibrahimov, neka je Allahov selam s njima.”
عربي Engleski Francuski
Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, poslao je desetak osoba u izvidnicu i postavi im za emira Asima b. Sabita.
عربي Engleski Francuski
Vjerovjesnik, sallallahu 'alejhi ve selleme, zatražio je posudu vode, pa mu je donesena plitka, ali prostrana posuda s nešto malo vode, te je Resulullah, sallallahu 'alejhi ve selleme, stavio u nju svoje prste. Enes, priča: "Vidio sam kako voda izvire između njegovih prstiju, i procijenio sam da je njome abdestilo između sedamdeset i osamdeset (osoba)."
عربي Engleski Francuski
Dok se Ejjub, 'alejhi selam, bez odjeće kupao obasuli su ga skakavci od zlata.
عربي Engleski Francuski
"Samo troje djece progovorilo je u kolijevci
عربي Engleski Francuski
Kazivanje o Musau i Hidru
عربي Engleski Francuski
“Ibrahim, alejhis-selam, doveo je Ismaila i njegovu majku, koja ga je dojila, i ostavio ih pored Kabe, pod jednim velikim drvetom koje se nalazilo iznad Zemzema, u gornjem dijelu Džamije. U tom vremenu, u Meki nije bilo nijednog stanovnika niti je u njoj bilo vode...”
عربي Engleski Francuski
Prenosi Ubejj b. Ka'b da je Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, kazao: "Kada je umro Adem, meleci su ga ogasulili (okupili) vodom neparan broj puta i načinili mjesto u kaburu gdje će biti ukopan, te kazali: 'Ovo je sunnet (praksa) Adem i njegovih sljedbenika.'" Bilježi Hakim u Mustedreku.
عربي Engleski Francuski
Od Aiše, r.a., prenosi se da je kazala: "Neki čovjek kojeg su znali pod imenom Lubejd b. el-E'asam, iz plemena Benu Ruzejk opsihri Allahovog Poslanika, s.a.v.s., tako da se Allahovom Poslaniku činilo da je nešto uradio iako to nije učinio sve dok jednog dana ili jedne noći kada je bio kod mene ne posveti se dugom dovljenju i molitvi nakon koje kaza: 'Aiša, jesi li primijetila da mi je Uzvišeni Allah odgovorio na ono što sam od Njega tražio. Došla su mi dva čovjeka, jedan sjede kod mog uzglavlja, a drugi kod mojih nogu. Onda jedan kaza drugome: 'Od čega boluje ovaj čovjek?' Taj reče: 'Opsihren je.' Jedan upita: 'Ko ga je opsihrio?' Drugi reče: 'Lebid b. el-E'asam.' Ovaj upita: 'Pomoću čega?' Na to će drugi: 'Pomoću češlja i dlake te osušene kore muškog palminog cvijeta.' Ovaj upita: 'A gdje je sihr?' Drugi reče: 'U bunaru Zervan.' Otišao je tamo Allahov Poslanik, s.a.v.s., sa grupom ashaba, a kada se vratio kaza: 'Aiša, kao da mu je voda boje kne i kao da su vrhovi njegovih palmi šejtanske glave.' Ja rekoh: 'Zar ga nisi izvadio?' On kaza: 'Allah me je izliječio, pa nisam želio da ljudima u vezi s tim priređujem zlo.' I naredio je da se bunar zatrpa." (Hadis je zabilježio Buhari.)
عربي Engleski Francuski
Ebu Džumua el-Ensari: kazuje: “Muaz b. Džebel i nas deveterica bilo je s Resulullahom, sallallahu alejhi ve sellem. Rekosmo: ‘Allahov Poslaniče, hoće li iko imati veću nagradu od nas?"
عربي Engleski Francuski
“Ebu Hizjeme, šta te dovelo ovamo?”
عربي Engleski Francuski
Musa je bio veoma stidljiv i zbog toga se mnogo pokrivao, tako da mu se tijelo nije vidjelo. Neki od lzraelćana su ga uznemiravali.
عربي Engleski Francuski
“Isa, sin Merjemin, vidio je nekog čovjeka kako je nešto ukrao te ga upita: ‘Jesi li to ukrao?’ ‘Nisam, tako mi Allaha, osim kojeg nema drugog boga!’, odgovori čovjek. Na to Isa reče: ‘Vjerujem u zakletvu Allahom, a ne vjerujem svojim očima.’”
عربي Engleski Francuski
“Nijedan čovjek ne treba reći da sam ja bolji od Junusa b. Mettaa.”
عربي Engleski Francuski
“Sunce, uistinu, nije zaustavljeno ni zbog jednog čovjeka, osim zbog Jošue, koji je nekoliko dana putovao prema Bejtul-makdisu.”
عربي Engleski Francuski
"Niko neće jesti bolju hranu od one koju privredi svojim rukama. Allahov vjerovjesnik Davud, sallallahu 'alejhi ve sellem, hranio se zaradom svojih ruku."
عربي Engleski Francuski