ஹதீஸ் அட்டவணை

முஹம்மதின் உயிர் யாருடைய கையிலுள்ளதோ அவன்மீது சத்தியமாக! இந்த சமுதாயத்திலுள்ள யூதரோ கிறிஸ்தவரோ யாரேனும் ஒருவர் என்னைப் பற்றிக் கேள்விப்பட்ட பிறகும் கூட நான் கொண்டுவந்ததை நம்பிக்கை கொள்ளாமல் இறந்துவிட்டால், அவர் நரகவாசிகளில் ஒருவராகவே இருப்பார்.
عربي ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு பிரஞ்சு
என் சமுதாயத்தார் அனைவரும் சொர்க்கம் செல்வார்கள்; ஏற்க மறுத்தவரைத் தவிர'' என்று கூறினார்கள். மக்கள், 'இறைத்தூதர் அவர்களே! ஏற்க மறுத்தவர் யார்?' என்று கேட்டார்கள். நபி (ஸல்) அவர்கள், 'எனக்குக் கீழ்ப்படிந்தவர் சொர்க்கம் புகுவார்; எனக்கு மாறு செய்தவர் (சத்தியத்தை) ஏற்க மறுத்தவராவார்'' என்று பதிலளித்தார்கள்.
عربي ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு பிரஞ்சு
இஸ்லாம் ஐந்து தூண்கள் மீது நிர்மாணிக்கப்பட்டுள்ளது.
عربي ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு ஸ்பானிய மொழி
இறைத்தூதர் ஹராமாக்கியதும் இறைவன் ஹராமாக்கியது போன்றுதான்.
عربي ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு ஸ்பானிய மொழி
அல்லாஹ்வே! என் சமூகம் அறியாதவர்கள்.எனவே அவர்களை மன்னித்திடுவாயாக.
عربي ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு பிரஞ்சு
ஸகரிய்யா (அலை) அவர்கள் ஒரு தச்சனாக இருந்தார்கள்.
عربي ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு பிரஞ்சு
ரஸூல்அ (ஸல்) அவர்கள் பல்லியைக் கொல்லும்படி உத்திரவிட்டார்கள். மேலும் இப்ராஹீம் (அலை) அவர்கள் தீக்குண்டத்தில் எறியப்பட்டபோது அது நெருப்பை அவர்களுக்கெதிராக ஊதிவிட்டுக் கொண்டிருந்தது என கூறினார்கள்.
عربي ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு பிரஞ்சு