Danh mục Hadith

Thề bởi Đấng mà linh hồn của Muhammad nằm trong tay Ngài, bất cứ ai trong cộng đồng này này, dù là Do Thái hay là Thiên Chúa, khi đã được nghe về Ta, sau đó y chết và không tin vào bức Thông Điệp mà Ta được gửi đến, thì y là cư dân của Hỏa Ngục
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Tất cả cộng đồng tín đồ của Ta đều vào Thiên Đàng trừ những ai từ chối. Có lời hỏi: Ai từ chối thưa Thiên Sứ của Allah? Người nói: "Ai vâng lời Ta thì vào Thiên Đàng còn ai không vâng lời Ta thì đã từ chối."
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Islam được xây dựng trên năm nền tảng
عربي tiếng Anh tiếng Tây Ban Nha
Quả thật, những gì Thiên Sứ của Allah cấm cũng là những gì Allah cấm
عربي tiếng Anh tiếng Tây Ban Nha
Hãy ngẩn đầu Ngươi lên, nói đi Ngài đang lắng nghe, thỉnh cầu đi Ngài sẽ ban cho và biện hộ đi Ngài sẽ chấp nhận.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Thiên Sứ của Allah qua đời, trong nhà tôi không còn gì để ăn, ngay cả con vật cũng không tìm thấy gì để ăn ngoại trừ một ít lúa mạch ở trên chiếc kệ gỗ. Tôi đã ăn nó trong khoảng thời gian cũng khá lâu. Nhưng khi tôi cân nó thì nó hết.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Chẳng lẽ các ngươi hỏi Ta về danh giá dòng tộc của dân Ả Rập? Đó là tiêu chuẩn lựa chọn của họ trong thời Jahiliyah, còn tiêu chuẩn lựa chọn của họ trong Islam là sự thông hiểu giáo lý Islam.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Lạy Allah, xin Ngài tha thứ cho cộng đồng của bề tôi, bởi thật sự họ không biết
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Nabi Zakriya (cầu xin phúc lành cho Người) hành nghề thợ mộc
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Quả thật, Thiên Sứ của Allah đã ra lệnh giết chết lũ thằn lằn, Người nói: {Trước đây, chúng đã thổi lửa vào Ibrahim.}
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Nói chuyện từ lúc nằm nôi chỉ có ba người
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Câu chuyện Nabi Musa với Nabi Al-Khadhir.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp