Các danh mục lẻ

Danh mục Hadith

Thề bởi Đấng mà linh hồn của Muhammad nằm trong tay Ngài, bất cứ ai trong cộng đồng này này, dù là Do Thái hay là Thiên Chúa, khi đã được nghe về Ta, sau đó y chết và không tin vào bức Thông Điệp mà Ta được gửi đến, thì y là cư dân của Hỏa Ngục
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Tất cả cộng đồng tín đồ của Ta đều vào Thiên Đàng trừ những ai từ chối. Có lời hỏi: Ai từ chối thưa Thiên Sứ của Allah? Người nói: "Ai vâng lời Ta thì vào Thiên Đàng còn ai không vâng lời Ta thì đã từ chối."
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Hãy ngẩn đầu Ngươi lên, nói đi Ngài đang lắng nghe, thỉnh cầu đi Ngài sẽ ban cho và biện hộ đi Ngài sẽ chấp nhận.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Thiên Sứ của Allah qua đời, trong nhà tôi không còn gì để ăn, ngay cả con vật cũng không tìm thấy gì để ăn ngoại trừ một ít lúa mạch ở trên chiếc kệ gỗ. Tôi đã ăn nó trong khoảng thời gian cũng khá lâu. Nhưng khi tôi cân nó thì nó hết.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp