فرعي ډلبندیانې

د احادیثو لړلیک

«قسم په هغه ذات چې د محمد روح یې په لاس کې دی، د دې امت هیڅ یو یهودي یا نصراني زما په اړه نه اوري، او بیا په هغه څه چې زه رالیږل شوی یم، بې له ایمانه مړ شي، مګر دا چې هغه به د دوزخیانو څخه وي. »
عربي انګلیسي فرانسوي
زما ټول امت به جنت ته داخلیږي مګر هغه څوک چې انکار وکړي، وویل شول: او څوک به وي چې انکار وکړي ای د الله رسوله؟ ویې فرمایل: چا چې زما پيروي وکړه جنت ته داخلیږي او چاچې زما نافرماني وکړه نو انکار یې وکړ.
عربي انګلیسي فرانسوي