زیر شاخه ها

فهرست احادیث

سوگند به كسى كه جان محمد در دست اوست، هيچ كسى از اين امت يهودى باشد يا نصرانى (خبر مبعث) من را نمى شنود، سپس وفات كند و به آنچه كه براى آن فرستاده شده ام ايمان نياورد، مگر او از اصحاب دوزخ خواهد بود.
عربي انگلیسی فرانسوی
همه ى امتم وارد بهشت مى شوند مگر كسى كه نپذيرد، گفته شد: اى رسول الله چه كسى نمى پذيرد؟ فرمودند: هر كسى از من اطاعت كند، وارد بهشت مى شود، و هر كسى از من نافرمانى كند، او نپذيرفته است.
عربي انگلیسی فرانسوی
همراه وفد بنی عامر نزد رسول الله رفته و به ايشان گفتيم: تو سيد ما هستی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: «السَّيِّدُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى»: «سيد، الله تبارک وتعالی است».
عربي انگلیسی فرانسوی
سرت را بلند کن. بگو که سخنت شنيده می شود. سؤال کن که به تو عنايت می شود و شفاعت کن که شفاعت تو پذيرفته می گردد.
عربي انگلیسی فرانسوی
پنج چيز به من عطا شده که پيش از من به هيچ پيامبری داده نشده است: از مسافت يک ماه، دشمنانم دچار ترس و وحشت می شوند؛ و زمين برای من مسجد و پاک گرديده است.
عربي انگلیسی فرانسوی
وقتی رسول الله صلى الله عليه وسلم از دنيا رفت، در خانه ام اين مقدار غذا هم نبود که يک موجود زنده بخورد، جز مقداری جو که در طاقچه ی خانه ام بود؛ مدتی طولانی از آن می خوردم تا اينکه آن را پيمانه (وزن) کردم و پس از آن تمام شد.
عربي انگلیسی فرانسوی
شب معراج برای رسول الله صلى الله عليه وسلم دو پياله آوردند.
عربي انگلیسی فرانسوی
الله متعال از میان فرزندان اسماعیل کنانه را برگزید و از میان کنانه قریش را برگزید و از میان قریش بنی هاشم را برگزید و از میان بنی هاشم مرا برگزید و من سرور فرزندان آدم هستم و فخر فروشی و تکبر نمی کنم. و من اولین کسی هستم که زمین برای او شکافته می شود و اولین شفیع هستم و اولین کسی هستم که شفاعتش قبول می شود.
عربي انگلیسی فرانسوی
من پنج نام دارم: محمد، احمد، ماحی، يعنی كسی كه خداوند بوسيله او كفر را از بين می برد و حاشر، يعنی كسی كه مردم بعد از او حشر می شوند و عاقب.
عربي انگلیسی فرانسوی
از ابوموسی رضی الله عنه روایت است که می گوید: رسول الله صلی الله علیه وسلم خود را با اسامی برای ما می نامید که برخی از آنها را حفط نمودیم؛ فرمود: «من محمد، احمد، مقفِّی (کسی که بعد از انبيا آمده است)، حاشر و پيامبر رحمت هستم».
عربي انگلیسی فرانسوی
رسول الله صلى الله عليه وسلم ظرفی آب خواست. ظرفِ پهن و کم عمقی که اندکی آب داشت آوردند. رسول الله صلى الله عليه وسلم انگشتانش را در آن قرار داد.
عربي انگلیسی فرانسوی
مردی بنام لَبيد بن اعصم از قبيله ی بنی زريق رسول الله صلی الله علیه وسلم را سحر کرد، تا جايی که رسول الله صلی الله علیه وسلم خیال می کرد کاری را که انجام داده که انجام نداده بود.
عربي انگلیسی فرانسوی
ابوجمعه انصاری نزد ما آمد و گفت: ما همراه رسول الله صلی الله علیه وسلم بودیم و در میان ما معاذ بن جبل و دهمین نفر ما بود. ما گفتیم: یا رسول الله، آیا کسی هست که اجر و پاداشش از ما بیشتر باشد.
عربي انگلیسی فرانسوی
ای ابوحذیم چه تو را به اینجا آورده است؟
عربي انگلیسی فرانسوی