உப பிரிவுகள்

ஹதீஸ் அட்டவணை

அல்லாஹ்வே! என் சமூகம் அறியாதவர்கள்.எனவே அவர்களை மன்னித்திடுவாயாக.
عربي ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு பிரஞ்சு
ஸகரிய்யா (அலை) அவர்கள் ஒரு தச்சனாக இருந்தார்கள்.
عربي ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு பிரஞ்சு
ரஸூல்அ (ஸல்) அவர்கள் பல்லியைக் கொல்லும்படி உத்திரவிட்டார்கள். மேலும் இப்ராஹீம் (அலை) அவர்கள் தீக்குண்டத்தில் எறியப்பட்டபோது அது நெருப்பை அவர்களுக்கெதிராக ஊதிவிட்டுக் கொண்டிருந்தது என கூறினார்கள்.
عربي ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு பிரஞ்சு