Podkategorije

Lista hadisa

Najbolji dan, u kome se sunce rodilo, jeste petak; toga dana je stvoren Adem, toga dana je uveden u Džennet i toga dana je izašao iz njega.'
عربي Engleski Francuski
"Ne pitajte me u vezi s onim što vam ne govorim! Narode koji su bili prije vas upropastilo je njihovo prekomjerno zapitkivanje i razmimoilaženje s vjerovjesnicima. Sustegnite se od onog što vam zabranim, a od onog što vam zapovjedim izvršite onoliko koliko možete."
عربي Engleski Francuski
"Onda me pitate o porijeklu Arapa i njihovim rodovima. Oni koji su bili najbolji od njih u džahilijetu, oni su najbolji i u islamu, samo ako se poduče vjerskim propisima (fekuhu).“
عربي Engleski Francuski
Kada je Uzvišeni Allah stvorio Adema, alejhisselam, rekao mu je: "Idi i selam onima nazovi, (skupini meleka koji su nedaleko sjedili), pa slušaj šta će ti odgovoriti, jer to će biti tvoj pozdrav i pozdrav tvoga potomstva."
عربي Engleski Francuski
Ebu Abdurrahman Abdullah b. Mes'ud veli: "Kao da gledam Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, kad je pričao o jednom vjerovjesniku kojeg je njegov narod udarao i okrvavio, a on je brisao krv sa svoga lica i govorio: "Moj Bože, oprosti mom narodu, jer oni ne znaju."
عربي Engleski Francuski
Allah se smilovao Musau koji je strpljivo podnosio i gora uzemiravanja.
عربي Engleski Francuski
Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu aljhi ve sellem, rekao: ”Zekerijja, alejhis-selam, bio je stolar.” (Muslim)
عربي Engleski Francuski
...da je Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, naredio da ubije geka (vrsta guštera) jer je on puhao u vatru u koju je Ibrahim bačen."
عربي Engleski Francuski
“Neki čovjek upita Resulullaha, sallallahu alejhi ve sellem: ‘Allahov Poslaniče, je li Adem bio vjerovjesnik?’ ‘Da, bio je vjerovjesnik’, odgovori Poslanik. Čovjek upita: ‘Koliko je bilo generacija između Adema i Nuha?’ ‘Deset’, Poslanik odgovori. ‘A koliko je generacija bilo između Nuha i Ibrahima?’, opet će čovjek. Na to Resulullah kaza: ‘Također deset generacija.’ Taj čovjek naposlijetku upita: ‘Božiji Poslaniče, koliko je bilo poslanika?’ ‘Tri stotine i petnaest’, Vjerovjesnik odgovori.”
عربي Engleski Francuski
“Nijedan se čovjek nije rodio a da ga šejtan nije dotakao kad se rađao, pa je svako došao na svijet plačući zbog šejtanovog dodira, osim Merjeme i njenog sina.”
عربي Engleski Francuski
“Hidr je nazvan tako jer je sjeo na bijelu zemlju i odjednom se ona počela zelenjeti, iza njega.”
عربي Engleski Francuski
“Plemeniti, sin plemenitog, unuk plemenitog, praunuk plemenitog jeste Jusuf, sin Jakubov, unuk Ishakov, praunuk Ibrahimov, neka je Allahov selam s njima.”
عربي Engleski Francuski
Dok se Ejjub, 'alejhi selam, bez odjeće kupao obasuli su ga skakavci od zlata.
عربي Engleski Francuski
Kazivanje o Musau i Hidru
عربي Engleski Francuski
“Ibrahim, alejhis-selam, doveo je Ismaila i njegovu majku, koja ga je dojila, i ostavio ih pored Kabe, pod jednim velikim drvetom koje se nalazilo iznad Zemzema, u gornjem dijelu Džamije. U tom vremenu, u Meki nije bilo nijednog stanovnika niti je u njoj bilo vode...”
عربي Engleski Francuski
Prenosi Ubejj b. Ka'b da je Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, kazao: "Kada je umro Adem, meleci su ga ogasulili (okupili) vodom neparan broj puta i načinili mjesto u kaburu gdje će biti ukopan, te kazali: 'Ovo je sunnet (praksa) Adem i njegovih sljedbenika.'" Bilježi Hakim u Mustedreku.
عربي Engleski Francuski
Musa je bio veoma stidljiv i zbog toga se mnogo pokrivao, tako da mu se tijelo nije vidjelo. Neki od lzraelćana su ga uznemiravali.
عربي Engleski Francuski
“Isa, sin Merjemin, vidio je nekog čovjeka kako je nešto ukrao te ga upita: ‘Jesi li to ukrao?’ ‘Nisam, tako mi Allaha, osim kojeg nema drugog boga!’, odgovori čovjek. Na to Isa reče: ‘Vjerujem u zakletvu Allahom, a ne vjerujem svojim očima.’”
عربي Engleski Francuski
“Nijedan čovjek ne treba reći da sam ja bolji od Junusa b. Mettaa.”
عربي Engleski Francuski
“Sunce, uistinu, nije zaustavljeno ni zbog jednog čovjeka, osim zbog Jošue, koji je nekoliko dana putovao prema Bejtul-makdisu.”
عربي Engleski Francuski
"Niko neće jesti bolju hranu od one koju privredi svojim rukama. Allahov vjerovjesnik Davud, sallallahu 'alejhi ve sellem, hranio se zaradom svojih ruku."
عربي Engleski Francuski