عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ، قال: أقبل سعد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : «هذا خالي فليُرِني امرؤٌ خالَه».
[صحيح] - [رواه الترمذي]
المزيــد ...

Džabir b. Abdullah, radijallahu 'anhu, kazuje: "Jednom prilikom se pomoli Sa'd, a Vjerovjesnik, sallallahu 'alejhi ve sellem, reče: 'Ovo je moj daidža, pa neka mi neko pokaže svog daidžu.'"
Vjerodostojan - Hadis bilježi Tirmizi

Objašnjenje

Jedne prilike pojavio se Sa'd b. Ebi Vekkas, kod Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, pa kada ga je Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, vidio, kazao je: 'Ovo je moj daidža kojim se ponosim, pa neka mi neko pokaže svog daidžu.', da bi ukazao da niko nema daidžu poput njega. Sa'd je bio iz plemena Benu Zuhre, odakle je bila i Amina, majka Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem. On je bio rodbina Amini.

Prijevod: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Bengalski Kineski Perzijski Tagalog Indijanski Hausa
Prikaz prijevoda
Još