عن عمران بن حصين رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً: «ليس منا من تَطَيَّر أو تُطُيِّر له، أو تَكَهَّن أو تُكِهِّن له، أو سحَر أو سُحِر له؛ ومن أتى كاهنا فصدَّقه بما يقول؛ فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ».
[صحيح] - [رواه البزار عن عمران بن حصين -رضي الله عنهما-. ورواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس -رضي الله عنهما]
المزيــد ...

Od Imrana b. Husajna, r.a., i Ibn Abbasa, radijallahu anhuma, prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Nije od nas onaj koji gata i kome se gata, onaj koji proriče i kome se proriče, onaj koji pravi sihr i onaj za koga se pravi sihr. Onaj ko ode vračaru i povjeruje u njegov govor postao je nevjernik u ono što je objavljeno Muhammedu, s.a.v.s."
Vjerodostojan - Hadis bilježi Bezzar

Objašnjenje

Kaže Vjerovjesnik, s.a.v.s., da neće biti od naših sljedbenika i onih koji slijede naš šerijat oni koji se bave gatanjem, proricanjem ili sihrom, kao ni oni koji za sebe tvrde da poznaju gajb (nedokučivog znanje), koji poznaje samo Uzvišeni Allah. Time se ništi i vjera i um. A onaj ko potvrdi istinitost ovih djela, on postaje nevjernik u Božiju objavu koja je došla da poništi ove predislamske običaje i da sačuva ljudski razum od toga. Tome se pridodaju i djela nekih ljudi, kao što je gledanje u dlan i fildžan, ili povezivanje nečije sreće ili nesreće sa nebeskim tijelima i slično tome. Dvojica imama, el-Begavi i Ibn Tejmijja, objasnila su značenje i odredili ko je gatar, vračar, astrolog i drugi koji se bave proricanjem, i ustanovili da svako onaj ko tvrdi da poznaje nedokučivo znanje potpada pod termin "gatar" ili se podudara s njim u značenju tako da se tretira isto. A gatar je onaj koji obavještava o onome što će se desiti u budućnosti i pri tome se pomaže džinima i šejtanima koji pokušavaju dokučiti nebeske tajne.

Prijevod: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Ruski Bengalski Kineski Perzijski Tagalog Indijanski Vijetnamski Sinhala Ujgurski Kurdski Hausa portugalski Malajalamski Telugo Svahilijanski Tamilijanski Burmanski Tajlandski Njemački Japanski Puštijanski Asamski Albanski السويدية الأمهرية
Prikaz prijevoda