Podkategorije

Lista hadisa

Prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, upitan o otklanjanju sihra sihrom: "To je šejtanski posao."
عربي Engleski Francuski
"Nije od nas onaj koji gata i kome se gata, onaj koji proriče i kome se proriče, onaj koji pravi sihr i onaj za koga se pravi sihr. Onaj ko ode vračaru i povjeruje u njegov govor postao je nevjernik u ono što je objavljeno Muhammedu, s.a.v.s."
عربي Engleski Francuski
"Zaista meleki u oblacima silaze i spominju događaje koji su već određeni na nabesima. Šejtan kradom prisluškuje pa ako šta načudne, to prenese vračaru, i na to od sebe doda još stotinu laži."
عربي Engleski Francuski
Čuvajte se pretjerivanja, jer je ono uništilo one prije vas.
عربي Engleski Francuski
"Nema zaraze, nema lošeg predznaka, nema sove, nema crva u utrobi!"
عربي Engleski Francuski
"Ne pripada nam onaj ko se udara po obrazima, cijepa odjeću i nariče kao u džahilijetu."
عربي Engleski Francuski
"Nema čovjeka koji pripiše svoje porijeklo nekome mimo svoga oca, a on to zna, a da time nije učinio kufr."
عربي Engleski Francuski
Od Abdullaha b. Amra prenosi se da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., održao hutbu na dan osvojenja Meke i rekao: "Doista sva tradicija iz predislamskog doba u vidu krvarine ili nekog materijalnog dobra koja se spominje i potražuje jest pod mojim nogama, osim tradicije pojenja hadžija i brige o Kabi. Krvarina za ubistvo greškom koje je slično namjernom ubistvu, a to je ubistvo koje se učini bičem ili štapom, iznosi stotinu deva, od kojih je četrdeset sa mladunčetom u stomaku."
عربي Engleski Francuski