زیر شاخه ها

فهرست احادیث

از رسول الله - صلى الله عليه و سلم - درباره باز كردن سحر به وسيله ى سحر ديگرى سؤال شد؟ فرمودند: اين از عملكرد شيطان است.
عربي انگلیسی فرانسوی
كسى كه فال بگيرد يا برايش فالگيرى كنند، يا پيشگويی کند و يا برای او پيشگويی کنند، يا جادوگرى كند يا برايش جادوگرى كنند از ما نيست؛ و هر كسى نزد غيبگويى برود و سخن او را تصديق كند؛ همانا به آنچه كه بر محمد - صلى الله عليه و سلم - نازل شده كافر شده است.
عربي انگلیسی فرانسوی
ملائکه در ابرها فرود می آيند و کارهايی را که در آسمان مقرّر شده است، با هم بازگو می کنند؛ شيطان مخفيانه گوش می دهد و آن را می شنود و سپس آن را به کاهنان (جادوگران) القا می کند؛ آنها نيز صد دروغ از خود بر آن می افزايند.
عربي انگلیسی فرانسوی
از غلو کردن بپرهيزيد چون غلو بوده که امت های پيش از شما را هلاک کرده است.
عربي انگلیسی فرانسوی
نه سرایت بیماری و نه بدشگونی و نه هامه و نه صفر هیچیک در اسلام جایگاه و اصالتی ندارد.
عربي انگلیسی فرانسوی
هرکس - در هنگام مصيبت - بر گونه هايش بزند و گريبان چاک دهد و مانند دوران جاهليت آه و واويلا سر دهد - و سخن جاهلی بر زبان بياورد - از ما نيست.
عربي انگلیسی فرانسوی
هرکس آگاهانه خود را به غير از پدرش نسبت دهد، کفر و ناسپاسی کرده است؛ و هرکس مدعی چيزی شود که مالِ او نيست، از ما نمی باشد و بايد جايگاه خود را در آتش دوزخ فراهم ببیند. و هرکس شخصی را کافر بخواند يا بگويد: "ای دشمن خدا" و آن شخص چنین نباشد، اين ويژگی ها به خودش بازمی گردد.
عربي انگلیسی فرانسوی
بدانید که هر اثر نیک و خون و مالی که از دوران جاهلیت باقیمانده، زیر پاهایم قرار دارد (باطل بوده و اعتباری ندارد) جز آب دادن به حجاج و خدمت و رسیدگی به خانه ی کعبه.
عربي انگلیسی فرانسوی