အမျိုးအစားခွဲများ

ဟဒီးဆ်တော်များစာရင်း

အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ ရစူလ်တမန်တော်(ဆွလ္လလ္လာဟုအလိုင်ဟိဝစလ္လမ်)သည် နုရှ်ရဟ်(ဂျာဒူစုန်းပယောဂအား ဂျာဒူစုန်းပယောဂဖြင့် ဖြေပေးခြင်း)နှင့် ပတ်သက်၍ လျှောက်ထားမေးမြန်းခြင်းခံရသည့်အခါ ကိုယ်တော်က ဤသည် ရှိုင်သွာန်၏ လုပ်ရပ်ဖြစ်သည်ဟု မိန့်ကြားတော်မူခဲ့သည်။
عربي အင်္ဂလိပ် ပြင်သစ်
အတိတ်နမိတ်ဆိုးကောက်သူ၊ အတိတ်နမိတ်ဆိုးကောက်ပေးသူ၊ ဗေဒင်လက္ခဏာကြည့်သူ၊ ဗေဒင်လက္ခဏာကြည့်ပေးသူ၊ ဂျာဒူပယောဂပြုသူ၊ ဂျာဒူပယောဂပြုပေးသူတို့သည် ငါကိုယ်တော်၏ နောက်လိုက်သားတို့အနက်မှမဟုတ်ပေ။ မည်သူမဆို အကွယ်ရှိအကြောင်းအရာများကို ဟောကြားသူထံသွား၍ ၎င်း၏ ဟောကြားချက်ကို ထောက်ခံခဲ့လျှင် ထိုသူသည် တမန်တော် မုဟမ္မဒ် (ဆွလ္လလ္လာဟုအလိုင်ဟိဝစလ္လမ်)အပေါ် ချပေးခဲ့သည့်အရာ (ကုရ်အာန်ကျမ်းမြတ်)ကို ငြင်းပယ်လိုက်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
عربي အင်္ဂလိပ် ပြင်သစ်
ကောင်းကင်တမန်များသည် တိမ်တိုက်များဆီသို့ ဆင်းလာကြပြီး မိုးကောင်းကင်၌ ဆုံးဖြတ်ထားသည့် ကိစ္စများကိုပြောဆိုကြသည်။ ထိုအခါ ရှိုင်သွာန်တို့သည် ခိုးနားထောင်ကြပြီး မိမိကြားခဲ့သည်ကို နက္ခတ်ဗေဒင်အကြားအမြင်ဆရာများအား ပြောပြကြသည်။ ၎င်းနက္ခတ်ဗေဒင်အကြားအမြင်ဆရာများသည် ထိုသတင်းအား မိမိတို့ဘက်မှ မုသားစကား တစ်ရာဖြင့် ရောထွေးပြီးလိမ်လည်ကြသည်။
عربي အင်္ဂလိပ် ပြင်သစ်