عن عمران بن حصين رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً: «ليس منا من تَطَيَّر أو تُطُيِّر له، أو تَكَهَّن أو تُكِهِّن له، أو سحَر أو سُحِر له؛ ومن أتى كاهنا فصدَّقه بما يقول؛ فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ».
[صحيح] - [رواه البزار عن عمران بن حصين -رضي الله عنهما-. ورواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس -رضي الله عنهما]
المزيــد ...

ఇమ్రాన్ బిన్ హుస్సైన్ రజియల్లాహు అన్హు –ఇబ్నె అబ్బాస్-రజియల్లాహు అన్హుమ మర్ఫూ ఉల్లేఖనం ’ శకునం తీసినవాడు,తీయించుకున్నవాడు ,జ్యోతిష్యం చెప్పినవాడు ,చెప్పించుకున్నవాడు,చేతబడిచేసినవాడు చేయించినవాడు,జ్యోతిష్కుడి వద్దకు వచ్చి అతడు చెప్పిన మాటలు దృవీకరించినవాడు ఖచ్చితంగా ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లమ్ తెచ్చిన శరీయత్’ను (కుఫ్ర్) ధిక్కరించాడు.
దృఢమైనది - దాన్ని అల్ బజ్జార్ ఉల్లేఖించారు

వివరణ

మహనీయ దైవప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లమ్ తెలియజేశారు :ఇది ఒక తీవ్రమైన హెచ్చరిక,నిశ్చయంగా మహాపరాదాలలో ఒకటి అని ఇదిప్రమాణ పరుస్తుంది,దుశ్శకునం,జ్యోతిష్యము లేక మాంత్రిక విధ్యచేసిన వారికి మరియు చేయించుకున్నవారికి హెచ్చరిస్తుంది,చీవాట్లు పెడుతుంది,ఎందుకంటే ఇందులో అల్లాహ్ కొరకు మాత్రమే ప్రత్యేకించబడిన అగోచర గైబ్ జ్ఞానం యొక్క దావా చేయబడుతుంది,అకీదాను మరియు మెదడును పాడుచేస్తుంది,ఎవరైతే ఇందులో ఏదైనా పని ఆచరించిన లేక నమ్మిన అతను అజ్ఞానపుమూడాచారాలను ఖండించడానికి,ఇలాంటి అవాంఛిత అర్ధరహిత విశ్వాసాల నుండి జనుల మనోమస్తిష్కాలను రక్షించడానికి వచ్చిన అల్లాహ్ వాణిని దిక్కరించినట్లు అర్ధం,కొంతమంది ప్రజలు కఫ్ఫ్’మరీయూ ఫింజాన్ పేరుతో చదువుతారు లేదా అదృష్టాన్ని మరియు దురదృష్టాన్ని గ్రహాలతో లేదా వాటిని పోలిన విషయాలతో వాటితో ముడిపెడతారు,ఇమామ్ భగవి మరియు ఇమామ్ ఇబ్ను తైమియా రహిమహుమల్లాహ్ ‘అర్రాఫ్’కాహిన్’మునజ్జిమ్’రమ్మాళ్’ అర్ధాలను ఇలా వివరించారు :అగోచర విషయాలకు సంబంధించిన విషయాలు తెలుసు అని దావా చేసిన ప్రతీ ఒక్కరూ ‘ కాహిన్’జ్యోతిష్కుడుగా లేక దాని కోవకి పోలినవారిని పిలుస్తారు,కాహిన్ అంటే ‘షైతాను దొంగిలించిన సమాచారం నుండి భవిష్యవాణిని చెప్పేవాడిని కాహిన్ అంటారు.

అనువాదము: ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్ స్పానిష్ టర్కిష్ ఉర్దూ ఇండోనేషియన్ బోస్నియన్ రష్యన్ బెంగాలీ చైనీస్ పర్షియన్ టాగలాగ్ హిందీ వియత్నమీస్ సింహళ ఉయ్ఘర్ కుర్దిష్ హౌసా పోర్చుగీసు మలయాళం స్వాహిలీ తమిళం బర్మీస్ థాయ్ జర్మన్ జపనీస్ పష్టో అస్సామీ అల్బేనియన్ السويدية الأمهرية الهولندية الغوجاراتية الدرية
అనువాదాలను వీక్షించండి

من فوائد الحديث

  1. అగోచరవిషయాల దావా చేయడం హరాము ఎందుకంటే అది తౌహీద్ ఏకత్వానికి విరుద్దము.
  2. జ్యోతిష్కుడు లేక అతని లాంటి వాడు చెప్పిన విషయాలను అంగీకరించడం హరాము అవుతుంది,ఎందుకంటే అది కుఫ్ర్
  3. జ్యోతిష్యులను అలాంటివారిని రద్దు చేయడం ,వారికి దూరంగా ఉండటం,వారి విధ్యకు దూరంగా ఉండటం తప్పనిసరి విధి.
  4. మహోదయ దైవప్రవక్త పై అవతరించిన వాణి ని అనుసరించడం దృఢంగా పట్టుకోవడం తప్పనిసరి విధి మరియు దానికి వ్యతిరేఖమైనవాటిని విసిరిపడేయాలి.
  5. దుశ్శకునం,చేతబడి మరియు జ్యోతిష్యము హరాము.
  6. ఈ మూడు విషయాలను చేయమని అడగడం కూడా నిషేదము
  7. నిశ్చయంగా పవిత్ర ఖుర్ఆన్ అవతరించింది అది సృష్టిజీవి కాదు.
ఇంకా