కూర్పు: అఖీద .

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه مرفوعاً: «إن الله ليُمْلِي للظالم، فإذا أخذه لم يُفْلِتْهُ»، ثم قرأ: (وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد).
[صحيح] - [متفق عليه]
المزيــد ...

అబూమూసా అల్ అష్అరీ రజియల్లాహు అన్హు మర్ఫూ ఉల్లేఖనం;మహోన్నతుడైన అల్లాహ్ దుర్మార్గునికి ప్రపంచం లో కొంచెం గడువు ఇస్తాడు కానీ పట్టుకున్నప్పుడు మాత్రం అతన్ని వదలడు’ పిదప ఈ ఆయత్ చదివారు’ బస్తీలలో నివసించే దుర్మార్గులను పట్టదలచుకున్నప్పుడు నీ ప్రభువు పట్టుకునే తీరు ఇలాగే ఉంటుంది. నిశ్చయంగా ఆయన పట్టు బాధాకరంగానూ,కఠినంగానూ ఉంటుంది(హూద్ ;102).
దృఢమైనది - ముత్తఫిఖ్ అలైహి

వివరణ

మహనీయ దైవప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లమ్ తెలియజేస్తున్నారు : సర్వశక్తిమంతుడు మహోన్నతుడైన అల్లాహ్ దౌర్జన్యపరుడికి తనకు మరింత అన్యాయం చేసుకోవడానికి గడువిస్తూ ఉంటాడు,చివరికి గడువు ముగిసాక అతడిని పట్టుకుని తగిన విధంగా శిక్షించేంతవరకు విడిచిపెట్టడు,పిదప మహనీయ దైవప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లమ్ మహోన్నతుడైన అల్లాహ్ వాక్కుని పాటించారు: "c2">“ ఇదే విధంగా మీ ప్రభువు పట్టుకున్నాడు,ఆయన పట్టణాల్లోని దుర్మార్గులను పట్టుకున్నప్పుడు వారు తమపై దౌర్జన్యం చేయుచున్నారు,నిశ్చయంగా ఆయన యొక్క పట్టు బాధాకరంగా మరియు చాలా తీవ్రంగా ఉంటుంది”: (وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد).

అనువాదము: ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్ స్పానిష్ టర్కిష్ ఉర్దూ ఇండోనేషియన్ బోస్నియన్ రష్యన్ బెంగాలీ చైనీస్ పర్షియన్ టాగలాగ్ హిందీ వియత్నమీస్ సింహళ కుర్దిష్ హౌసా పోర్చుగీసు మలయాళం స్వాహిలీ తమిళం బర్మీస్ థాయ్ జర్మన్ జపనీస్ పష్టో అస్సామీ అల్బేనియన్
అనువాదాలను వీక్షించండి

من فوائد الحديث

  1. తెలివిగల వ్యక్తి అన్యాయం చేశాక కూడా ఎటువంటి కష్టం కలగనట్లైతే అల్లాహ్ యొక్క ప్రణాళిక పట్ల అతను నిర్లక్ష్యంగా ఉండడు కానీ అది అతనికి ఇవ్వబడిన గడువుగా తలచి పీడితులకు వారి హక్కులను తిరిగి చెల్లించడంలో త్వరపడతాడు
  2. అల్లాహ్ దుర్మార్గులకు గడువు ఇస్తాడు తద్వారా వారు పాపాలను వృద్దిపర్చుకుంటారు,అప్పుడు వారికి శిక్షలను రెట్టింపు చేయబడుతుంది.
  3. ఖురాన్ మరియు హదీసును స్పష్టంగా వివరంగా వ్యాఖ్యానం చేయడానికి శ్రేష్టమైనవి అల్లాహ్ యొక్క పవిత్రమాటలు మరియు దైవప్రవక్త భోదనలు.
ఇంకా