ප්‍රවර්ගය: ප්රතිපත්තිය .

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه مرفوعاً: «إن الله ليُمْلِي للظالم، فإذا أخذه لم يُفْلِتْهُ»، ثم قرأ: (وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد).
[صحيح] - [متفق عليه]
المزيــد ...

අබූ මූසා අල් අෂ්අරී (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසින් වාර්තා කරන ලදී. මෙය මර්ෆූඃ ගණයට අයත් හදීසයකි. “නියත වශයෙන්ම අල්ලාහ් අපරාධකරුට කල් දෙන්නේය. නමුත් ඔහුව ග්රහණය කළ විට ඔහුව අතහැර නොදමන්නේමය.” පසුව සූරා හූද් හි 102 වැනි පාඨය පාරායනය කළහ. “ගමක අපරාධ සිදු වෙමින් තිබිය දී එය ඔහු ග්රහණය කළ විට නුඹගේ පරමාධිපතිගේ ග්රහණය එලෙසම වන්නේය. නියත වශයෙන්ම ඔහුගේ ග්රහණය දැඩි වේදනා සහගතය.”
පූර්ව සාධක සහිත හදීසයකි. - බුහාරි හා මුස්ලිම් හි වාර්තා වී ඇත.

විවරණය

නියත වශයෙන්ම අල්ලාහ් අපරාධකරුට කල් දෙන බවත් ඔහු ඔහුටම අපරාධ කර ගන්නට ඉඩ හරින බවත් අවසානයේ ඔහුව ග්රහණය කරන විට ඔහුට හිමි දඬුවම පූර්ණව ලැබෙන තුරු ඔහුව අතහැර නොදමන බවත් සල්ලල්ලාහු අලය්හි වසල්ලම් තුමා පවසා, පසු ව “ගමක අපරාධ සිදු වෙමින් තිබිය දී එය ඔහු ග්රහණය කළ විට නුඹගේ පරමාධිපතිගේ ග්රහණය එලෙසමය. නියත වශයෙන්ම ඔහුගේ ග්රහණය දැඩි වේදනා සහගතය.” යන අල් කුර්ආන් 11:102 වන වැකිය පාරායනය කළහ.

අර්ථ කථනය: ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ ස්පැැනිෂ් තුර්කි උරුදු ඉන්දුනීසියානු බොස්නියානු රුසියානු බෙංගාලි චීන පර්සියානු ටගාලොග් ඉන්දියානු වියට්නාම කුර්දි හවුසා පෘතුගීසි මලයාලම් තෙලිගු ස්වාහිලි දමිළ බර්මානු තායිලන්ත ජර්මානු ජපානු පශ්ටු ආසාමි අල්බානියානු
අර්ථ කථන නිරීක්ෂණය

හදීසයේ හරය

  1. බුද්ධිමතා අපරාධයක් කළ විට ඔහුට අභාග්යයක් සිදු නොවනු ඇතැයි සිතමින් අල්ලාහ්ගේ සැළැසුම් ගැන නිර්භියව සිටින්නේ නැත. සැබැවින්ම එය පියවරෙන් පියවර අත්වන බව ඔහු දනී. එවිට තම වගකීම් අදාළ පුද්ගලයින් හට ඉටු කිරීමට යුහුසුළු වනු ඇත.
  2. අපරාධකරුවන් පාපකම් වර්ධනය කර ගනිමින් ඔවුන් සතු දඬුවම ගුණ කර ගනු වස් අල්ලාහ් ඔවුන් පියවරෙන් පියවර හසු කරනු ඇත.
  3. අල් කුර්ආනයට හෝ හදීසයට හෝ විග්රහ කරන හොදම විග්රහය වනුයේ අල්ලාහ්ගේ හා ඔහුගේ දූතයාණන්ගේ ප්රකාශ වන්නේය.
අමතර