ප්‍රවර්ගය:

عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: «إِنَّ الله -تَعَالى- يَغَارُ، وغَيرَةُ الله -تَعَالَى-، أَنْ يَأْتِيَ المَرء ما حرَّم الله عليه».
[صحيح] - [متفق عليه]
المزيــد ...

අබූ හුරෙයිරා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසින් වාර්තා කරන ලදී. මෙය මර්ෆූඃ ගණයට අයත් හදීසයකි. “සැබැවින්ම අල්ලාහ් පිළිකුල් කරනු ඇත. අල්ලාහ්ගේ පිළිකුල් භාවය වනුයේ, අල්ලාහ් පුද්ගලයාට තහනම් කළ දෙයක් ඔහු විසින් එය ගෙන ඒමය."
පූර්ව සාධක සහිත හදීසයකි. - බුහාරි හා මුස්ලිම් හි වාර්තා වී ඇත.

විවරණය

සැබැවින්ම අල්ලාහ් ඔහු තහනම් කළ දෑ ගැන පිළිකුල් කරන බවත් ඒ ගැන කෝප වන බවත් ඔහුගේ සීමාවන් උල්ලංඝනය කිරීම පිළිකුල් කරන බවත් පැහැදිලි කරමින් මෙම හදීසය පැමිණ ඇත. දුරාචාරයේ අශීලාචාරකම ද ඒ අතරින් එකකි. එය නීච නපුරෙකුගේ මාර්ගයයි. ඉන්පසු දුරාචාරය හා එහි සියලුම මාධ්යයන් අල්ලාහ් තම ගැත්තන් හට තහනම් කළේය. ගැත්තෙකු දුරාචාරයේ යෙදුණු විට සැබැවින්ම අල්ලාහ් දැඩි ලෙස පිළිකුල් කරයි. තහනම් කළ දෑ අතරින් ඔහුගේ කෝපය වඩාත් දරුණු වන්නේ එහිය. සමලිංගිකත්වය ද එලෙසමය. එය වඩාත් දරුණුය බරපතලය. දුරාචාරයට වඩා සමලිංගිකත්වය දරුණු බවට අල්ලාහ් පත් කර ඇත්තේ එබැවිනි. එමෙන්ම සොරකම මත්පැන් පානය කිරීම හා තහනම් කළ සෙසු සියලු දෑ ද අල්ලාහ් පිළිකුල් කරයි. නමුත් තහනම් කරන ලද ඇතැම් දෑ තවත් ඇතැමකට වඩා දැඩි පිළිකුල් සහගත වේ. එය එම වරදෙහි ප්රමාණය හා ඒ නිසා සිදුවන හිංසාවේ ප්රමාණය අනුවය.

අර්ථ කථනය: ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ ස්පැැනිෂ් තුර්කි උරුදු ඉන්දුනීසියානු බොස්නියානු රුසියානු බෙංගාලි චීන පර්සියානු ටගාලොග් ඉන්දියානු වියට්නාම කුර්දි හවුසා පෘතුගීසි මලයාලම් තෙලිගු ස්වාහිලි දමිළ බර්මානු ජර්මානු ජපානු පශ්ටු ආසාමි අල්බානියානු
අර්ථ කථන නිරීක්ෂණය

හදීසයේ හරය

  1. තහනම් කරන ලද දෑ සිදු කිරීමෙන් වැළැක්වීම. සැබැවින්ම ඒවා උත්තරීතර අල්ලාහ්ගේ කෝපයට හේතු වනු ඇත.
  2. උත්තරීතර අල්ලාහ්ට ගැලපෙන පරිදි ඔහුගේ පිළිකුල්භාවය ස්ථීර කිරීම.
  3. උත්තරීතර අල්ලාහ්ගේ නිරීක්ෂණය, ඔහු තහනම් කරන ලද දෙයක් උල්ලංඝනය කළ විට ඔහුගේ කෝපය හා ඔහුගේ දඬුවමට බියවීම.
ප්‍රවර්ග
අමතර