ප්‍රවර්ගය:

عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «إنَّ الله لا ينْظُرُ إِلى أجْسَامِكُمْ، ولا إِلى صُوَرِكمْ، وَلَكن ينْظُرُ إلى قُلُوبِكمْ وأعمالكم».
[صحيح] - [رواه مسلم]
المزيــد ...

අබූ හුරෙයිරා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසින් වාර්තා කරන ලදී. මෙය මර්ෆූඃ ගණයට අයත් හදීසයකි. “සැබැවින්ම අල්ලාහ් නුඹලාගේ ශරීර දෙස හෝ නුඹලාගේ හැඩරූ දෙස හෝ නොබලයි. නමුත් නුඹලාගේ හදවත් හා නුඹලාගේ ක්රියාවන් දෙස බලයි.”
පූර්ව සාධක සහිත හදීසයකි. - ඉමාම් මුස්ලිම් එය වාර්තා කර ඇත.

විවරණය

නුඹලාගේ ශරීරය හා නුඹලාගේ හැඩරුව සඳහා සැබැවින්ම අල්ලාහ් නුඹලාට කුසල් හෝ ප්රතිඵල පිරිනමන්නේ නැත. එමගින් ශුද්ධ වූ අල්ලාහ්ට සමීප වීමට මගක් නුඹලාට නොලැබෙනු ඇත. නමුත් ප්රතිඵල හිමිවනුයේ නුඹලාගේ සිත් තුළ ඇති අවංකභාවය හා සත්යබව සඳහා හා නුඹලා ක්රියා කරන දැහැමි ක්රියාවන්ට අනුවය.

අර්ථ කථනය: ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ ස්පැැනිෂ් තුර්කි උරුදු ඉන්දුනීසියානු බොස්නියානු රුසියානු බෙංගාලි චීන පර්සියානු ටගාලොග් ඉන්දියානු වියට්නාම කුර්දි හවුසා පෘතුගීසි මලයාලම් තෙලිගු ස්වාහිලි දමිළ බර්මානු ජර්මානු ජපානු පශ්ටු ආසාමි අල්බානියානු
අර්ථ කථන නිරීක්ෂණය

හදීසයේ හරය

  1. හදවතේ තත්ත්වය සහ ගුණාංග පිළිබඳ සැලකිලිමත් වීම, එහි අරමුණු නිවැරදි කිරීම සහ සෑම පහත් ගුණාංගයකින්ම එය පවිත්ර කිරීම.
  2. ක්රියාවන් සඳහා කුසල් හිමිවනුයේ හදවත දැහැමි චේතනාවකින් හා අවංකභාවයකින් සිදු කරන කටයුතු අනුවය.
  3. ශරීර අවයව තුළින් සිදු කරන ක්රියාවන්ට වඩා හදවත විධිමත් කර ගැනීම හා එහි ගුණාංග ගැන සැලකිලිමත් වීම. සැබැවින්ම හදවතේ ක්රියාකරකම් වනාහි එයයි ආගමික පිළිවෙත් වලංගු කරනුයේ. දේවත්වය ප්රතික්ෂේප කරන්නාගෙන් එම ක්රියාව වලංගු වන්නේ නැත.
  4. තනි පුද්ගලයකු තම චේතනාව හා තම ක්රියාව සම්බන්ධයෙන් වගකිව යුතු වන්නේය. අල්ලාහ් හා ඔහුගේ දූතයාණන් පිළිගන්නා සෑම දෙයක් වෙනුවෙන්ම සිතේ ක්රියාකාරකම් නිවැරදි කර ගැනීම මත එය ඉසිලී පවතින්නකි.
ප්‍රවර්ග
අමතර