عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «إنَّ الله لا ينْظُرُ إِلى أجْسَامِكُمْ، ولا إِلى صُوَرِكمْ، وَلَكن ينْظُرُ إلى قُلُوبِكمْ وأعمالكم».
[صحيح] - [رواه مسلم]
المزيــد ...

అబూహురైర రజియల్లాహు అన్హు మర్ఫూ ఉల్లేఖనం 'నిశ్చయంగా అల్లాహ్ మీ శరీరాలను ముఖాలను చూడడు కానీ మీరు చేసే సత్కార్యాలను మరియు మీ హృదయాలను చూస్తాడు'.
దృఢమైనది - దాన్ని ముస్లిం ఉల్లేఖించారు

వివరణ

నిశ్చయంగా మీ ముఖాలను మరియు శరీరాలను చూసి పుణ్యఫలాన్ని కానీ ప్రతిఫలాన్ని కానీ నొసగడు,దీనివలన మీకు ఆ పరిశుద్దుడైన దైవం యొక్క సామీప్యం కూడా లభించదు,వాస్తవానికి మీకు ప్రతిఫలం మరియు పుణ్యఫలం మీ హృదయాలలోని చిత్తశుద్ది,సత్యసందత మరియు మీరు స్థాపించే సత్కర్మల ఆధారంగా నొసగబడుతుంది.

అనువాదము: ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్ స్పానిష్ టర్కిష్ ఉర్దూ ఇండోనేషియన్ బోస్నియన్ రష్యన్ బెంగాలీ చైనీస్ పర్షియన్ టాగలాగ్ హిందీ సింహళ కుర్దిష్ హౌసా పోర్చుగీసు మలయాళం స్వాహిలీ తమిళం బర్మీస్ జర్మన్ జపనీస్
అనువాదాలను వీక్షించండి

ప్రయోజనాలు

  1. హృదయం యొక్క స్థితి మరియు దాని లక్షణాలను జాగ్రత్తగా గమనించాలి ,దాని ఉద్దేశాలను సరిదిద్దుకోవాలి, మరియు ప్రతి దుర్మార్గపునిందనీయ ఆలోచన నుండి దీనిని ప్రక్షాళన చేసుకోవాలి.
  2. కార్యకలాపాలకు నొసగబడే బహుమానం,ప్రతిఫలం హృదయ సత్సంకల్పం మరియు దాని చిత్తశుద్ది పై ఆధారపడి ఉంటుంది.
  3. శారీరక కార్యకలాపాలకు ముందు హృదయాన్ని సంస్కరించుకోవాలి మరియు దాని లక్షణాలపట్ల జాగ్రత్తవహించడంపై ముందుండాలని చెప్పబడింది ఎందుకంటే హృదయపు కార్యాలు శరీయతు కార్యకలాపాలను సరిచేస్తాయి,కాఫిర్ ఆచరించే కార్యాలు చెల్లుబాటుకావు.
  4. ప్రతీ ఒక్కరితో అతని యొక్క అంతర్గతసంకల్పం మరియు బాహ్యకార్యాల గురించి ప్రశ్నించబడుతుంది,ఇది హృదయానికి చెందిన ప్రతీ కార్యాన్ని అల్లాహ్ మరియు దైవసందేశహరుడి ప్రస్నన్నత పొందేవిధంగా సరిదిద్దుకోవడానికి కారణమవుతుంది.
ఇంకా