عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرفوعاً: «إنما الأعمال بِالنيَّات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرتُه إلى الله ورسوله فهجرتُه إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرتُه لدنيا يصيبها أو امرأةٍ ينكِحها فهجرته إلى ما هاجر إليه».
[صحيح] - [متفق عليه]
المزيــد ...

ఉమర్ బిన్ అల్ ఖత్తాబ్ రజియల్లాహు అన్హు మర్ఫూ ఉల్లేఖనం ‘నిశ్చయంగా కార్యాలు ,కర్మలు వాటి సంకల్పాలపై ఆధారపడి ఉంటాయి ‘ప్రతీ వ్యక్తికి అతని సంకల్పానుసారంగా ప్రతిఫలము లభిస్తుంది,అల్లాహ్ మరియు దైవప్రవక్త కొరకు హిజ్రత్ చేస్తే అతని హిజ్రత్ అల్లాహ్ మరియు దైవప్రవక్త వైపుకు వ్రాయబడుతుంది,మరెవరైతే ప్రాపంచిక సొమ్ముకోసం హిజ్రత్ చేస్తాడో అతనికి అది లభిస్తుంది లేదా ఒకఅమ్మాయిని వివాహమాడుటకు వలస పోతే ,అతను సంకల్పించిన ప్రకారంగా ఆ హిజ్రత్ నమోదుచేయబడుతుంది
దృఢమైనది - ముత్తఫిఖ్ అలైహి

వివరణ

ఇది చాలా ముఖ్యమైన హదీత్,కొంతమంది పండితులు దీనిని ఇస్లాం ధర్మం యొక్క మూడవ వంతుగా భావించారు. విశ్వాసికి అతని ఉద్దేశ్యం మరియు దానిధర్మం యొక్క స్థాయి ప్రకారం ప్రతిఫలం లభిస్తుంది. కాబట్టి ఎవరి పనులను కేవలం అల్లాహ్ కి హృదయపూర్వకంగా అంకితంచేస్తూ,సున్నతు కు కట్టుబడి ఉన్నప్పుడు వారికార్యాలు తక్కువగా ఉన్నప్పటికీ అవి అంగీకరించబడతాయీ. మరెవరి కార్యాలైతే ప్రజలకు చూపించడానికి చేయబడతాయో,అల్లాహ్ పట్ల చిత్తశుద్ది లేని కార్యాలు అధికంగా మోతాదులో ఉన్నప్పటికి అవి తిరస్కరించబడతాయి,అల్లాహ్ కు కాకుండా వేరే దేనికోసం చేసే ఏదైనా పని, అది స్త్రీ కోసమే చేసినా, డబ్బు, ప్రఖ్యాతలకు లేదా మరే ఇతర ప్రాపంచిక వ్యవహారం కొరకు అయినా సరే తిరస్కరించబడుతుంది,అల్లాహ్ దానిని ఆమోదించడు,సత్కార్యములు అంగీకరించబడడానికి రెండు షరతులు ఉన్నాయి అవి : ఒకటి - ‘చేసే కార్యము కేవలం అల్లాహ్ కొరకు మాత్రమే చిత్తశుద్దితో చేయాలి,రెండు-అది మహనీయ దైవప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లమ్ మార్గనిర్దేశనం చేసిన ప్రకారంగా సున్నతు పద్ధతిలో ఉండాలి.

అనువాదము: ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్ స్పానిష్ టర్కిష్ ఉర్దూ ఇండోనేషియన్ బోస్నియన్ రష్యన్ బెంగాలీ చైనీస్ పర్షియన్ టాగలాగ్ హిందీ సింహళ కుర్దిష్ హౌసా పోర్చుగీసు మలయాళం స్వాహిలీ తమిళం బర్మీస్ జర్మన్ జపనీస్ పష్టో
అనువాదాలను వీక్షించండి

من فوائد الحديث

  1. ఇఖ్లాస్ వైపుకు ప్రోత్సహించడం జరుగుతుంది,నిశ్చయంగా అల్లాహ్ కొరకు ఆయన ప్రీతి పొందడానికి చేసే కర్మలను మాత్రమే అల్లాహ్ఆ మోదిస్తాడు
  2. సర్వశక్తిమంతుడైన అల్లాహ్ సామీప్యాన్ని చేకూర్చే కార్యాలను ఒక వ్యక్తి అలవాటు ప్రకారంగా చేసినప్పుడు అది సరైనది అయినప్పటికీనీ అల్లాహ్ యొక్క సామీప్యం పొందే సంకల్పం,ఉద్దేశ్యం లేనంతవరకు దానికి ఆ కార్యానికి సరైన పుణ్యఫలము సిద్దించదు
  3. అల్లాహ్ మరియు దైవప్రవక్త కొరకు హిజ్రత్ చేయడానికి గొప్ప ప్రాధాన్యత ఉంది,అది సత్కార్యాలలో ఒకటి,ఎందుకంటే అది అల్లాహ్ ప్రీతికొరకు చేయబడినది.
  4. ఈ హదీసు ఇస్లాం మౌళిక పునాదులను వివరించే ఆహాదీసుల్లో ఒకటి,అంచేత ధర్మవేత్తలు తెలియపర్చారు : ఇస్లాం యొక్క పునాది రెండు హదీసులపై ఉంది,అందులో ఒకటి పై హదీసు,రెండవది హజ్రత్ ఆయెషా రజియాల్లాహు అన్హా ఉల్లేఖించారు : “ఎవరైతే మనకు ఆదేశించబడని కార్యాన్ని చేసాడో అది తిరస్కరించబడుతుంది”-ఇది హృదయకార్యకలాపాలను సూచించే గొప్ప హదీసు మరియు అంతరంగిక కార్యక్రమాలను సూచించే కొలమానం,ఆయెషా రజియల్లాహు అన్హా వారి హదీసు : శారీరకబాహ్యకార్యకలాపాలను సూచించే గొప్ప హదీసు.
  5. ఆరాధనల మధ్య వ్యత్యాసాన్ని గుర్తించడం మరియు కార్యకలాపాల ఆరాధనల మధ్య తేడాను గుర్తించడం ఖచ్చితమైన విషయం,ఎందుకంటే ఇది సంకల్పం మినహా రూపములో సారూప్యకార్యాల మధ్య తేడాను గుర్తించదు.
  6. ఎటువంటి ఉద్దేశ్యం లేని కార్యం వ్యర్ధమే,దానిపై ఎటువంటి ఆదేశం కానీ మరియు పుణ్యఫలం కానీ నమోదుచేయబడవు.
  7. ఎవరైతే తన కార్యంలో చిత్తశుద్దిని ఏకాగ్రతను పాటిస్తాడో అతను దానికి తగినట్టు ఆదేశాఫలాన్ని మరియు పుణ్య ఫలాన్ని పొందుతాడు.అతని ఆ కార్యసాధన సరైనదవుతుంది,కార్యానికి అవసరమైన శరీయతుపర షరతులు వర్తించినప్పుడు సమాన పుణ్యఫలం దానికి చేకూరుతుంది.
  8. అల్లాహ్ పట్ల చిత్తశుద్ది లేని కార్యాలు ఆమోదించబడవు
  9. ప్రపంచం మరియు దాని వ్యామోహలను గురించి దిగజార్చి చెప్పడం జరిగింది : ప్రవక్త సందేశం ప్రకారం : (فهجرته إلى ما هاجر إليه){అతను హిజ్రత్ చేసిన దాని వైపునకు ఆ హిజ్రత్ నమోదుచేయబడుతుంది. }- ఇక్కడ ప్రాపంచిక హిజ్రత్ చేసేవారి కొరకు లభించే దాన్ని స్పష్టం చేయలేదు దానికి భిన్నంగా అల్లాహ్ మరియు ఆయన ప్రవక్త వైపునకు హిజ్రత్ చేసేవారి కొరకు ఏమి లభిస్తుందో స్పష్టపరచారు. ఇది ప్రవక్తకు గల వాఖ్చతుర్యం మరియు అత్యుత్తమ సమయస్పూర్తికి అద్దం పడుతుంది.
ఇంకా