عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان مُكَفِّراتٌ لما بينهنَّ إذا اجتُنبَت الكبائر».
[صحيح] - [رواه مسلم]
المزيــد ...

అబూహురైర రజియల్లాహు అన్హు మహనీయ దైవప్రవక్త ద్వారా ఉల్లేఖిస్తున్నారు ‘అయిదు పూటలా నమాజులు జుమ నుండి జుమా ,రమజాను నుండి రమజాను వాటి మధ్య గల పాపాలను ప్రక్షాలిస్తాయి.‘ఒకవేళ వ్యక్తి మహాపాపాల నుండి తనను తాను రక్షించుకున్నట్లైతే.
దృఢమైనది - దాన్ని ముస్లిం ఉల్లేఖించారు

వివరణ

ఐదు వేళల నమాజులు వాటి మధ్యగల పాపాలను-చిన్నపాపాలను- ప్రక్షాళిస్తాయి, ఘోరపాపములను తౌబా మాత్రమే ప్రక్షాలిస్తుంది,ఇలాగే జుమా నమాజు ఆ తరువాత జుమా వరకు గల పాపాలను,ఇలాగే రమదాను ఉపవాసాలు ఆ తరువాత వచ్చే రమదాను వరకి గల పాపాలను ప్రక్షాలిస్తుంది.

అనువాదము: ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్ స్పానిష్ టర్కిష్ ఉర్దూ ఇండోనేషియన్ బోస్నియన్ రష్యన్ బెంగాలీ చైనీస్ పర్షియన్ టాగలాగ్ హిందీ వియత్నమీస్ సింహళ ఉయ్ఘర్ కుర్దిష్ హౌసా పోర్చుగీసు మలయాళం స్వాహిలీ తమిళం బర్మీస్ థాయ్ జర్మన్ జపనీస్ పష్టో అస్సామీ అల్బేనియన్ السويدية الأمهرية
అనువాదాలను వీక్షించండి

من فوائد الحديث

  1. ఈ రకమైన విధులను సక్రమంగా శ్రద్ద ఏకాగ్రతతో ఆచరించినట్లైతే ‘మహోన్నతుడైన అల్లాహ్ తన దయా,కారుణ్యాలతో వాటి మధ్యలో అతను చేసిన చిన్నచిన్న తప్పిదాలను క్షమించడానికి’ ఆ కార్యం కారణమవుతుంది.
  2. పాపాలు ‘కబాయిర్(ఘోరపాపాలుగా) మరియు సగాయిర్’(చిన్నపాపాలుగా)గా విభజించబడ్డాయి.
ఇంకా