عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «كل معروف صدقة».
[صحيح] - [رواه البخاري]
المزيــد ...

జాబిర్ బిన్ అబ్దుల్లా రజియల్లాహు అన్హుమ ఉల్లేఖిస్తు తెలిపారు ‘మహనీయ దైవప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లమ్ భోదించారు ‘ప్రతీ సత్కార్యం ఒక దానానికి సమానం’
దృఢమైనది - దీనిని ఇమామ్ బుఖారీ ఉల్లేఖించారు

వివరణ

మనిషి చేసే ప్రతీ సత్కార్యం ఒక దానముజాబితాకి చెందుతుంది,అస్సదఖా'అంటే -తన డబ్బు నుండి దాత ఇచ్చే వస్తువు!ఇది వాజిబ్ మరియు నఫిల్ దానాలతో కూడి ఉన్నది,మహనీయ దైవప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లమ్ ప్రభోదించారు ‘ఒక సత్కార్యం చేయడం ప్రతిఫలం రీత్యా మరియు పుణ్యఫలం రీత్యా చేసినవాడి కొరకు దానం చేసిన ఆదేశానికి వర్తిస్తుంది.

అనువాదము: ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్ స్పానిష్ టర్కిష్ ఉర్దూ ఇండోనేషియన్ బోస్నియన్ రష్యన్ బెంగాలీ చైనీస్ పర్షియన్ టాగలాగ్ హిందీ వియత్నమీస్ సింహళ ఉయ్ఘర్ కుర్దిష్ హౌసా పోర్చుగీసు మలయాళం స్వాహిలీ తమిళం బర్మీస్ థాయ్ జర్మన్ జపనీస్ పష్టో అస్సామీ అల్బేనియన్ السويدية الأمهرية
అనువాదాలను వీక్షించండి

من فوائد الحديث

  1. నిశ్చయంగా సదఖ’ దానమనేది’ మనిషి ఖర్చు చేసే డబ్బుతో మాత్రమే ముడిపడిలేదు,మనిషి చేసే ప్రతీ సత్కార్యము లేదా పలికే మంచిమాటను అతనికొరకు ఒక దానముగా వ్రాయబడుతుంది అని ఈ హదీసు ప్రమాణపరుస్తుంది.
  2. ఈ హదీసులో మంచిని చేయమని మరియు ఇతరులకు మేలు చేసే ప్రతీ సత్కార్యం కొరకు ముందుండాలని ప్రోత్సహిచబడినది.
ఇంకా