عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً: «لا تسبوا الأموات؛ فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا».
[صحيح] - [رواه البخاري]
المزيــد ...

ఆయెషా రజియల్లాహు అన్హ మర్ఫూ ఉల్లేఖనం ‘మృతులను దూషించకండి నిశ్చయంగా వారు చేసిన కర్మలకనుగుణంగా పొందియున్నారు.
దృఢమైనది - దీనిని ఇమామ్ బుఖారీ ఉల్లేఖించారు

వివరణ

మరణించినవారిని తిట్టడం మరియు వారి గౌరవాన్ని మంటగలపడం నిషేదము, నిశ్చయంగా ఇది ఒక అనైతికత,వారించబడటానికి గల మర్మాన్నితెలియజేస్తూ 'హదీసులోని రెండవ భాగము'విశదపరిచింది-"فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا"-నిశ్చయంగా వారు తమ కర్మలను పొందియున్నారు' అనగా వారు చేసి పంపిన సత్కార్యాలను లేదా దుష్కార్యాలను చేరుకున్నారు,ఇప్పుడు చేసే దూషణ వారికి చేరదు కానీ అది సజీవులను బాధిస్తుంది.

అనువాదము: ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్ స్పానిష్ టర్కిష్ ఉర్దూ ఇండోనేషియన్ బోస్నియన్ రష్యన్ బెంగాలీ చైనీస్ పర్షియన్ టాగలాగ్ హిందీ వియత్నమీస్ సింహళ కుర్దిష్ హౌసా పోర్చుగీసు మలయాళం స్వాహిలీ తమిళం బర్మీస్ జర్మన్ జపనీస్ పష్టో అస్సామీ అల్బేనియన్
అనువాదాలను వీక్షించండి

من فوائد الحديث

  1. ఈ హదీసు మృతులను దూషించడం హరాము అని సూచిస్తుంది,హదీసు భావం వల్ల వారు ‘ముస్లిములు మరియు కాఫీర్లు ఎవరైనా సమానమే అని తెలుపుతుంది.
  2. ఒకవేళ మృతుల తప్పులు ప్రస్తావించడంలో ప్రయోజనము ఉన్నప్పుడూ అది మృతుల దూషణ నివారణ ఆదేశం నుండి వేరుపర్చబడుతుంది
  3. మృతులను దూషించకూడదనే ఆదేశం వెనుక గల మర్మం హదీసులో ప్రస్తావించబడినది,అది వారు చేసుకుని పంపుకున్న మంచి లేక చెడును పొందారు కాబట్టివారిని దూషించడంవల్ల ప్రయోజనం ఉండదు,మరియు సజీవులైన వారి బందువర్గానికి దానివల్ల బాధకలుగుతుంది.
  4. ప్రయోజనం లేని మాటలు మాట్లాడటం మనిషికి శోభనివ్వదూ.
ఇంకా