عن جبير بن مطعم رضي الله عنه مرفوعاً: «لا يدخل الجنة قاطع».
[صحيح] - [متفق عليه]
المزيــد ...

జూబైర్ బిన్ ముత్ఇమ్ రజియల్లాహు అన్హు మర్ఫూ ఉల్లేఖనం;తెగత్రెంపులు చేసుకునేవాడు స్వర్గంలో ముమ్మాటికీ ప్రవేశించలేడు’
దృఢమైనది - ముత్తఫిఖ్ అలైహి

వివరణ

ఈ హదీసు బంధుత్వాన్ని త్రెంచుకోవడాన్ని నిషేదిస్తుంది,మరియు ఇది మహా పాపాల్లో ఒకటి అని సూచిస్తుంది,హదీసు భావం : ప్రవేశం లేదు అంటే శిక్షకు ముందు,పూర్తి ప్రవేశాన్ని ఖండించడం లేదు,ఎందుకంటే బంధుత్వాన్ని త్రెంచుకున్నవాడిపై స్వర్గం పూర్తిగా నిషేధించబడటానికి అతను కాఫిర్ కాడు,అతను స్వర్గానికి వెళ్తాడు తౌహీద్ పై దృఢంగా ఉన్నంత వరకు,కానీ అతని ప్రవేశానికి ముందు చేసిన కార్యాలకు తగిన శిక్ష అనుభవించవలసి ఉంటుంది.

అనువాదము: ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్ స్పానిష్ టర్కిష్ ఉర్దూ ఇండోనేషియన్ బోస్నియన్ రష్యన్ బెంగాలీ చైనీస్ పర్షియన్ టాగలాగ్ హిందీ వియత్నమీస్ సింహళ కుర్దిష్ హౌసా పోర్చుగీసు మలయాళం స్వాహిలీ తమిళం బర్మీస్ జర్మన్ జపనీస్ పష్టో అస్సామీ అల్బేనియన్
అనువాదాలను వీక్షించండి

من فوائد الحديث

  1. బంధుత్వాన్ని త్రెంచుకోవడం 'అనేది బంధుత్వంలో చీలిక తీవ్రత మరియు దాని నష్టాల తీవ్రత వలన మహాపరదాల్లో ఒక పెద్దపాపంగా పరిగణించబడినది.
ఇంకా