عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْضِ أَخِيهِ رَدَّ اللَّهُ عَنْ وَجْهِهِ النَّارَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».
[صحيح] - [رواه الترمذي وأحمد]
المزيــد ...

అబూ దర్దా రజియల్లాహు అన్హు కథనం ‘మహనీయ దైవప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లమ్ ప్రవచించారు’ఏ వ్యక్తి అయితే తన సహోదరుణి గౌరవాన్ని రక్షిస్తాడో పరలోకదినాన అల్లాహ్ అతని ముఖాన్ని నరకాగ్ని నుండి రక్షిస్తాడు.
దృఢమైనది - దాన్ని తిర్మిజీ ఉల్లేఖించారు

వివరణ

తన ముస్లిం సోదరుడి గౌరవమర్యాదలు కాపాడే వ్యక్తి యొక్క ఘనతను ఈ హదీసు పేర్కొంది.సభలో ఒక ముస్లిం సోదరుడు లేనప్పుడు అతని గురించి ఎవరైనా చెడుగా మాట్లాడితే,మీ ముస్లిం సోదరుణిని రక్షించడం,చాడీలు చెప్పే వ్యక్తిని నిశబ్దపర్చడం మరియు అతన్ని తిరస్కరించడం మీ పై విధి అవుతుంది,ఒకవేళ మీరు ఇలా చేయకుంటే అది మీ ముస్లిం సహోదరుడిని అగౌరవపరిచినట్లుగా పరిగణించబడుతుంది,అతను లేని సమయంలో రక్షించడమనే విషయాన్ని ‘అస్మా బింత్ అబీ యజీద్ రదీయల్లాహు అన్హ ఉల్లేఖించిన ఈ హదీసు రుజువు పరుస్తుంది,మహనీయ దైవప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లమ్ ప్రవచించారు : ఎవరైతే తన ముస్లిం సోదరుని వెనుక అతని మాంసం తినుటను నిరోధిస్తాడో అల్లాహ్ పై అతని హక్కు ఏమిటంటే “అతన్ని నరకాగ్ని నుండి అల్లాహ్ రక్షిస్తాడు”ఈ హదీసు ను ఇమామ్ అహ్మద్ ఉల్లేఖించారు మరియు అల్బానీ రహిమహుల్లాహ్ ప్రామాణికమైనదిగా ప్రకటించారు’

అనువాదము: ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్ స్పానిష్ టర్కిష్ ఉర్దూ ఇండోనేషియన్ బోస్నియన్ రష్యన్ బెంగాలీ చైనీస్ పర్షియన్ టాగలాగ్ హిందీ వియత్నమీస్ సింహళ కుర్దిష్ హౌసా పోర్చుగీసు మలయాళం స్వాహిలీ తమిళం బర్మీస్ థాయ్ జర్మన్ జపనీస్ పష్టో అస్సామీ అల్బేనియన్
అనువాదాలను వీక్షించండి

من فوائد الحديث

  1. ఈ హదీసులో ప్రస్తావించబడిన ఘనత ‘మీ ముస్లింసోదరుణి గైర్హాజరీ సమయానికి ప్రత్యేకించబడినది.
  2. నిశ్చయంగా కార్యానుగుణంగా ప్రతిఫలం ప్రాప్తిస్తుంది.తన సోదరుని గౌరవాన్ని రక్షించిన వాడిని అల్లాహ్ నరకాగ్ని నుండి రక్షిస్తాడు.
  3. నరకాగ్ని మరియు పునరుత్తాన దినం నిరూపించబడింది.
ఇంకా