హదీసుల జాబితా

తస్మాత్ జాగ్రత్త! నేను మీకు మహాపాపాల్లో ఘోరమైనవాటి గురించి తెలియజేయనా?
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
ఒక వ్యక్తి తన సోధరున్ని ప్రేమిస్తున్నప్పుడు అతనికి ఆ విషయాన్ని తప్పకుండా తెలియచేయాలి.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
వినాశకరమైన ఏడు పాపాల నుండి మిమ్మల్ని రక్షించుకోండి,సహాబాలు ఓ దైవప్రవక్త అవి ఏమిటి ? అని అడిగారు,ప్రవక్త బదులిస్తూ"షిర్కుబిల్లాహ్ (అల్లాహ్'కుఇతరులను భాగస్వామ్య పర్చటం) 2.చేతబడి 3.అకారణంగా అల్లాహ్ నిషేదించిన ప్రాణిని హతమార్చటం 4.వడ్డీ తినడం 5.అనాదల సొమ్మును అన్యాయంగా తినటం 6.యుద్దం నుండి వెనుతిరిగి పారిపోవటం 7,అభాగ్యురాలైన,అమాయకులైన మహిళలపై అపనిందలు మోపటం" అని తెలియజేశారు.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
క్రియవిక్రయాలు,లావాదేవీలు జరిపే సమయం లో,సందర్భానుసారంగా దయా హృదయంతో వ్యవహరించి క్షమించిన వ్యక్తిని అల్లాహ్ కరుణిస్తాడు.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
‘ఒకవ్యక్తి ప్రజలకు రుణాలు ఇస్తూ ఉండేవాడు,తన సేవకులకు ఆదేశిస్తూ చెప్పేవాడు ‘మీరు అప్పుల్లో కూరుకుపోయిన వ్యక్తి వద్దకి వెళ్లినప్పుడు అతన్ని క్షమించి వదిలేయండి,బహుశా అల్లాహ్ తఆలా మనల్ని కూడా క్షమించి వదిలేస్తాడు,అతను అల్లాహ్ ను కలిసినప్పుడు అతని తప్పులన్నీఅల్లాహ్ క్షమించి ప్రక్షాళిస్తాడు.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
‘ఒక వ్యక్తి మహనీయ దైవప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లమ్ తో ప్రశ్నిస్తూ ఓ ప్రవక్త ‘నాకు హితోపదేశం చేయండి’’ అన్నాడు ప్రవక్త బదులిస్తూ “క్రోధించడం మానేయి” అన్నారు అప్పుడు అతను పదేపదే ప్రశ్నించాడు ;ప్రవక్త భోధిస్తూ ‘క్రోధించకూ ‘అని మాత్రమే చెప్పారు
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
న్యాయపరులు పరలోక దినాన అల్లాహ్ వద్ద“జ్యోతిర్మయ మిద్దెలపై” ఆశీనులయి ఉంటారు’నిశ్చయంగా వారు తమ ఆదీనం లో ఉన్న కుటుంబీకులతో, మరియు పాలితులపట్ల న్యాయమైన విధంగా వ్యవహరించి ఉంటారు.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
‘అనుమానాన్ని త్యజించండి,దానికంటే ఘోర అబద్దం లేనే లేదు.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
ఏ చిన్న సత్కార్యాన్ని సాదారణంగా భావించవద్దు ,అది మీ సహోదరున్నీ చిరునవ్వుతూ పలకరించడ మైనా సరే!
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
‘యోధుడంటే ఒకరిని మట్టి కరిపించేవాడు కాదు నిశ్చయంగా ఆవేశం లో,కోపం లో తనపై నియంత్రణ కలిగియుండువాడు"
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
‘ఎవరైతే మంచి వైపుకు మార్గం చూపుతారో అతనికి అది ఆచరించిన వానితో సమానంగా పుణ్యఫలం లభిస్తుంది.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
బంధువర్గాలతో తెగత్రెంపులు చేసుకునేవాడు స్వర్గ ప్రవేశాన్ని నోచుకోలేడు.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
ఎవరైతే అల్లాహ్ పై మరియు పరలోక దినాన్ని విశ్వసిస్తాడో అతను మేలైన విషయాలు మాట్లాడాలి లేకపోతే మౌనంగా ఉండాలి,మరేవరైతే అల్లాహ్ ను మరియు పరలోక దినాన్ని విశ్వసిస్తాడో తన పొరుగువారిని అతను గౌరవించాలి, ఎవరైతే అల్లాహ్ ను మరియు పరలోక దినాన్ని విశ్వసిస్తాడో అతను తన అతిథి ని గౌరవించాలి.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
జనులపై దయచూపని వాడిపై అల్లాహ్ కూడా దయ చూపడు
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
ప్రజల్లో కెల్లా అత్యంత అసహ్యకరమైన వారు ‘ అతిగా గొడవపడేవారు.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
స్వర్గంలో ప్రవేశించటానికి ఎక్కువగా తోడ్పడేది అల్లాహ్ యందు భయభీతి మరియు సత్ప్రవర్తన
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
సిగ్గు బిడియం ఈమాన్ లోని భాగము.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
ఏ వ్యక్తి అయితే తన సహోదరుణి గౌరవాన్ని రక్షిస్తాడో పరలోక దినాన అల్లాహ్ అతని ముఖాన్ని నరకాగ్ని నుండి రక్షిస్తాడు.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
‘నిశ్చయంగా అల్లాహ్ దైవభీతి కలవాడిని,ధనికుడిని మరియు ఉపద్రవాల్లో విశ్వాసాన్ని రక్షించుకుంటూ దాగియున్న వాడిని ప్రేమిస్తాడు.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
‘ప్రవర్తన పరంగా మీలోని ఉత్తములే ఈమాన్ పరంగా కూడా సంపూర్ణులు, తమ మహిలలతో మంచినడవడికతో మెలిగే వారే మీలో మేలైనవారు.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
ఎవరిలోనైతే మృదువైఖరి ఉంటుందో అతనికి అది అలంకారంగా ఉంటుంది అదే మృదుత్వం లేకపోతే అతనికి అది ఒక లోపంగా మిగిలిపోతుంది.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
నిశ్చయంగా మోమిన్ తన మంచి నడవడిక ఉత్తమ సద్వర్తన వల్ల ఉపవాసికి మరియు తహజ్జుద్ చదివే వ్యక్తి యొక్క స్థానానికి చేరుకుంటాడు.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
నిశ్చయంగా మీలోని మేలైనవారు’ఉత్తమ సద్గుణాలు కలిగిన వారే.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
మహోన్నతుడైన అల్లాహ్ దుర్మార్గునికి ప్రపంచం లో కొంచెం గడువు ఇస్తాడు కానీ పట్టుకున్నప్పుడు మాత్రం అతన్ని వదలడు.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
సులభతరం చేయండి కష్టతరం చేయకండి ,శుభవార్త ను అందించండి ;అసహ్యా పర్చకండి’.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
కరుణించేజనులపై కరుణామయుడు (అర్రహ్మాన్)కరుణిస్తాడు,మీరు భూవాసులపై కరుణించండీ ఆకాశంలో ఉన్న ప్రభువు మిమ్ము కరుణిస్తాడు.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
మహనీయ దైవప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లమ్ - ‘ఖజఆ’ (తల వెంట్రుకలు ఒక భాగం కత్తిరించి మిగిలిన భాగాన్ని వదిలేవేయడం) ను వారించారు.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
మాకు తకల్లుఫ్ (ఏదైనా కార్యం లేదా మాట ను అనవసర ఇబ్బందితో, శ్రమిస్తూ చేయడం) చేయకూడదని వారించబడింది.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్