عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من دلَّ على خير، فله مثلُ أجرِ فاعلِه».
[صحيح] - [رواه مسلم]
المزيــد ...

అబూ మసూద్ అల్ బదరి రజియల్లాహు అన్హు మహనీయ దైవప్రవక్త తో ఉల్లేఖిస్తున్నారు ‘ప్రవక్త భోదించారు ‘ఎవరైతే మంచి వైపుకు మార్గం చూపుతారో అతనికి అది ఆచరించిన వాడితో సమానంగా పుణ్యఫలం లభిస్తుంది.
దృఢమైనది - దాన్ని ముస్లిం ఉల్లేఖించారు

వివరణ

ఇది ఒక గొప్పహదీసు,ఇతరులకు మంచిమార్గాన్ని చూపినవాడికి అది చేసినవాడికి సమానంగా పుణ్యం లభిస్తుంది అని సూచిస్తుంది,ఇందులో నోటితో చెప్పిన విషయాలు అనగా ;విద్యాభోదన; మరియు కార్యభోదన అంటే మంచిసత్ప్రవర్తన’కూడా ఇమిడిఉన్నాయి.

అనువాదము: ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్ స్పానిష్ టర్కిష్ ఉర్దూ ఇండోనేషియన్ బోస్నియన్ రష్యన్ బెంగాలీ చైనీస్ పర్షియన్ టాగలాగ్ హిందీ వియత్నమీస్ సింహళ ఉయ్ఘర్ కుర్దిష్ హౌసా పోర్చుగీసు మలయాళం స్వాహిలీ తమిళం బర్మీస్ థాయ్ జర్మన్ జపనీస్ పష్టో అస్సామీ అల్బేనియన్ السويدية الأمهرية
అనువాదాలను వీక్షించండి

من فوائد الحديث

  1. మంచిని సూచించమని ప్రోత్సహించబడుతుంది,సదుపాయాలు వాటి ఉద్దేశ్యాలకు తగిన ఆదేశాలు ఉన్నాయి.
ఇంకా