عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من تَشبَّه بقوم، فهو منهم».
[حسن] - [رواه أبو داود وأحمد]
المزيــد ...

అబ్దుల్లా బిన్ ఉమర్ రజియల్లాహు అన్హుమ మహనీయ దైవపవక్త ద్వారా ఉల్లేఖిస్తున్నారు ‘ఎవరైతే ఇతర జాతుల సాంప్రదాయాలను అనుసరిస్తారో వారు కూడా అదే క్రోవకు చెందుతారు’.
ప్రామాణికమైనది - దాన్ని అబూ దావుద్ ఉల్లేఖించారు

వివరణ

ఈ హదీసు సాదారనరీతిలో ప్రయోజనపరుస్తుంది,ఎవరైతే సజ్జనులను అనుకరిస్తాడో అతను కూడా సజ్జనుడు అవుతాడు మరియు వారితో పరలోకరోజున ప్రోగుచేయబడతాడు,మరెవరైతే కాఫిర్ మరియు తిరస్కారుల వైఖరిని అవలంభిస్తాడో అతను వారి మార్గంపై ,ధర్మం పై ఉంటాడు.

అనువాదము: ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్ స్పానిష్ టర్కిష్ ఉర్దూ ఇండోనేషియన్ బోస్నియన్ రష్యన్ బెంగాలీ చైనీస్ పర్షియన్ టాగలాగ్ హిందీ వియత్నమీస్ సింహళ ఉయ్ఘర్ కుర్దిష్ హౌసా పోర్చుగీసు మలయాళం స్వాహిలీ తమిళం బర్మీస్ థాయ్ జర్మన్ జపనీస్ పష్టో అస్సామీ అల్బేనియన్ السويدية الأمهرية
అనువాదాలను వీక్షించండి

من فوائد الحديث

  1. తిరస్కారుల వైఖరి అవలంభించకూడదని హెచ్చరించబడుతుంది.
  2. సజ్జనుల వైఖరి అవలంభించమని ప్రోత్సహించబడుతుంది
  3. సదుపాయాల ప్రయోజనాలకు ఆదేశాలు ఉన్నాయి,బాహ్యంగా కనిపించే వ్యవహరము అంతర్గత ప్రేమను వ్యక్తపరుస్తుంది
  4. నకలు ‘తషబ్బుహ్’ సంబంధిత ఆదేశాలు విస్తారంగా ఉన్నాయి,వాటిని క్లుప్తపర్చడం సాధ్యపడదు,ఎందుకంటే ఇది‘తషబ్బుహ్’రకానికి వేరుగా చెడుతో కూడుకుని ఉంటుంది,ముఖ్యంగా ప్రస్తుత కాలంలో,కాబట్టి ప్రతీ సమస్యను షరీయతు ఆధారాల ప్రకారంగా క్రోడీకరించవలసిన అవసరం ఉంది.
  5. కాఫిరుల {-తిరస్కారుల-} అనుకరణ/నకలు కొట్టుటను వారించబడుతున్నది,మత ఆచారవ్యవహారాలలో వారిని అనుకరించడం ఇక్కడ నిషేధించబడింది,ఇక ఇతర పారిశ్రామిక పనులు నేర్చుకోవడం వంటివి ఈ నిషేదానికి చెందవు.
ఇంకా