عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من تَشبَّه بقوم، فهو منهم».
[حسن] - [رواه أبو داود وأحمد]
المزيــد ...

Prenosi se od Abdullaha b. Omera, radijallahu anhuma, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Ko oponaša neki narod, on mu i pripada."
[Hadis je hasen (dobar)] - [Hadis bilježi Ebu Davud - Hadis bilježi imam Ahmed]

Objašnjenje

Hadis ima općenito značenje, pa znači da će onaj ko oponaša dobre ljude (vjernike) biti proživljen sa njima, a ko oponaša pokvarenjake i nevjernike, on je na njihovom putu.

Prijevod: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Ruski Bengalski Kineski Perzijski Tagalog Indijanski Sinhala Kurdski Hausa portugalski Malajalamski Telugo Svahilijanski Tamilijanski Burmanski Njemački Japanski Puštijanski
Prikaz prijevoda