ප්‍රවර්ගය:

عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من دلَّ على خير، فله مثلُ أجرِ فاعلِه».
[صحيح] - [رواه مسلم]
المزيــد ...

නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා ප්රකාශ කළ බව අබූ මූසා අල් බද්රී (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසින් වාර්තා කරන ලදී. “කවරෙකු යම් යහපතක් වෙත මඟ පෙන්වන්නේ ද එය සිදු කළ තැනැත්තාගේ ප්රතිඵල මෙන් ඔහුට ද හිමිවනු ඇත.”
පූර්ව සාධක සහිත හදීසයකි. - ඉමාම් මුස්ලිම් එය වාර්තා කර ඇත.

විවරණය

මෙය ඉතා වැදගත් හදීසයකි. කවරෙකු යම් කෙනෙකුට යහපතක් වෙත මගපෙන්වන්නේ ද සිදු කළ තැනැත්තාට හිමි දෑ මෙන් කුසල් ඔහුටද අත්වන බව මෙය පෙන්වා දෙයි. ඉගැන්වීම වැනි කතාව හා බැඳුණු මගපෙන්වීම් හා යහපත් ආදර්ශය වැනි ක්රියාව හා බැඳුණු මගපෙන්වීම් මෙය ආවරණය කරයි.

අර්ථ කථනය: ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ ස්පැැනිෂ් තුර්කි උරුදු ඉන්දුනීසියානු බොස්නියානු රුසියානු බෙංගාලි චීන පර්සියානු ටගාලොග් ඉන්දියානු කුර්දි හවුසා පෘතුගීසි මලයාලම් තෙලිගු ස්වාහිලි දමිළ බර්මානු ජර්මානු ජපානු පශ්ටු
අර්ථ කථන නිරීක්ෂණය

من فوائد الحديث

  1. යහපත වෙත මග පෙන්වීමට උනන්දු කරවීම. ඒ සඳහා වූ මාධ්යයන් සඳහා අරමුණු වල ප්රතිපාදන ඇත.
ප්‍රවර්ග
අමතර