عن جابر رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «رحِم الله رَجُلا سَمْحَا إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقْتَضَى».
[صحيح] - [رواه البخاري]
المزيــد ...

జాబిర్ రజియల్లాహు అన్హు ఉల్లేఖనం‘మహనీయ దైవ ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లమ్ తెలిపారు క్రియవిక్రయాలు,లావాదేవీలు జరిపే సమయంలో,సందర్భానుసారంగా దయా హృదయంతో వ్యవహరించి క్షమించిన వ్యక్తిని అల్లాహ్ కరుణిస్తాడు.
దృఢమైనది - దీనిని ఇమామ్ బుఖారీ ఉల్లేఖించారు

వివరణ

హదీసు యొక్క అర్థం:{ "رحِم الله رَجُلاً"}రహిమల్లాహు రజులన్-కరుణతో నిండి యున్న ఈ ప్రార్ధన ప్రతీ స్త్రీ, పురుషుడి కొరకు వర్తిస్తుంది ఎవరైతే వ్యాపార లావాదేవీల్లో, బఖాయిలు చెల్లించే అంటే రుణాలు కడుతున్న వారి విషయంలో జాలి పడుతూ దయచూపుతూ ఉంటే, హదీసులో వచ్చిన పురుషుడి ప్రస్తావన ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల వచ్చింది,{"سَمْحاً إذا باع" } అంటే అమ్మకం విషయంలో చూపే దయ,కొనుగోలుదారుడిపై అధిక ధరమోపుతూ కఠినంగా వ్యవహరించ కుండా వారి కొరకు ఉన్న ధరను తగ్గించి ఇస్తాడు,ఇమామ్ అహ్మద్ మరియు నసాయి ఉల్లేఖించిన హదీస్ ఉస్మాన్ బిన్ అఫ్ఫాన్ రజియల్లాహు అన్హు కథనం మేరకు ఇలా ఉంది:మహోన్నతుడు,శక్తిమంతుడగు అల్లాహ్ క్రియా ,విక్రయాలు జరిపే వారి యెడల మృదువైఖరి వ్యవహరించిన వాడికి స్వర్గ ప్రవేశం కలిగిస్తాడు{ "وإذا اشترى" } కొనుగోలు చేసేటప్పుడు :అంటే కొనుగోలు వ్యవహారం లో మృదువైఖరిగా వ్యవహరించడం,వస్తువు ధర విషయంలో బేరసారాలు జరుపుతూ గొడవపడకుండా మృదువుగా జాలిగా వ్యవహరించాలి.{ "وإذا اقْتَضَى" } రుణగ్రస్తుడి నుండి రుణాన్ని వసూలు చేస్తున్నప్పుడు కూడా అతనితో మృదువైఖరి చూపుతూ ఋణం విషయంలో దయచూపాలి,సున్నితంగా మెత్తగా అడగాలి కానీ బెదిరించి కాదు,ఇబ్ను హిబ్బాన్ ఉల్లేఖనం ప్రకారం జాబిర్ రజియల్లాహు అన్హుమ కథనంలో అధికంగా ఇలా ఉంది: (سمحاً إذا قضى)అంటే తమ పై గల రుణాలు చెల్లించేటప్పుడు కూడా మృదువుగా సున్నితంగా వ్యవహరించాలి,చెల్లించే సమయంలో వాయిదాలు వేస్తూ,వాజిబ్ హక్కునుండి తప్పించుకుంటూ తిరగకూడదు,సులభంగా సంతోషంగా చెల్లించాలి,- ఈ నాలుగు రకాల వ్యక్తుల పట్ల మహనీయ దైవప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లమ్ కరుణామృత ప్రార్ధన చేశారు, క్రియా విక్రయాల విషయంలో,రుణాల వసూలు మరియు చెల్లించే విషయంలో మృదువైఖరి వ్యవహరించినవారికి ఇది వర్తిస్తుంది.

అనువాదము: ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్ స్పానిష్ టర్కిష్ ఉర్దూ ఇండోనేషియన్ బోస్నియన్ రష్యన్ బెంగాలీ చైనీస్ పర్షియన్ టాగలాగ్ హిందీ వియత్నమీస్ సింహళ ఉయ్ఘర్ కుర్దిష్ హౌసా పోర్చుగీసు మలయాళం స్వాహిలీ తమిళం బర్మీస్ థాయ్ జర్మన్ జపనీస్ పష్టో అస్సామీ అల్బేనియన్ السويدية الأمهرية
అనువాదాలను వీక్షించండి

من فوائد الحديث

  1. వ్యాపారంలో దయాహృదయంతో వ్యవహరించడం “ముస్తహబ్బ్’,కాబట్టి కొనుగోలుదారుడు మరియు విక్రేత పరస్పరం విసుగు లేదా కోపం తెప్పించే కారణాలను త్యజించాలి.
  2. తమ హక్కులను పొందే విషయంలో మృదువైఖరిని అవలంభించాలని ఈ హదీసు ప్రోత్సాహిస్తుంది ,అలాగే అందులో ఏదైనా తరిగించి వదులుకోవడం ముస్తహబ్బ్ చర్య గా చెప్పడం జరుగుతుంది.
ఇంకా