عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إن المُقْسِطين عند الله على منابر من نور: الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولَوُاْ».
[صحيح] - [رواه مسلم. ملحوظة: في صحيح مسلم زيادة على ما في رياض الصالحين: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن المقسطين عند الله على منابر من نور، عن يمين الرحمن -عز وجل-، وكلتا يديه يمين»]
المزيــد ...

అబ్దుల్లా బిన్ అమ్ర్ బిన్ అల్ ఆస్ ‘రజియల్లాహు అన్హుమా ఉల్లేఖనం-మహనీయ దైవప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లమ్ ప్రవచించారు”న్యాయపరులు పరలోక దినాన అల్లాహ్ వద్ద "c2">“జ్యోతిర్మయ మిద్దెలపై” ఆశీనులయి ఉంటారు’నిశ్చయంగా వారు తమ ఆదీనం లో ఉన్న కుటుంబీకులతో,మరియు పాలితులపట్ల న్యాయమైన విధంగా వ్యవహరించి ఉంటారు.
దృఢమైనది - దాన్ని ముస్లిం ఉల్లేఖించారు

వివరణ

‘తమ శాసనాలకు మరియు ఆదేశాలకు కట్టుబడియున్న ప్రజల మధ్య సత్యబద్దంగా మరియు న్యాయబద్దంగా పరిపాలన చేసే పాలకులకు ఈ హదీసు శుభవార్త తెలియజేస్తుంది,పునరుత్థానం రోజున వారు అక్షరాలా కాంతిమయ వేదికలపై ఉంటారు,వారికి శక్తిమంతుడు సర్వోన్నతుడైన అల్లాహ్ నుండి గౌరవం లభిస్తుంది,ఈ వేదికలు మహోన్నతుడు,కరుణామయుడైన అల్లాహ్ కు కుడి వైపున ఉంటాయి,ఈ హదీసు పరిశుద్దుడైన అల్లాహ్ కు కుడి వైపును మరియు చేతిని సూచిస్తూ ఎటువంటి నిరాకరణ,వర్ణన,పోలిక,మార్పు లేకుండా నిరూపిస్తుంది.

అనువాదము: ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్ స్పానిష్ టర్కిష్ ఉర్దూ ఇండోనేషియన్ బోస్నియన్ రష్యన్ బెంగాలీ చైనీస్ పర్షియన్ టాగలాగ్ హిందీ వియత్నమీస్ సింహళ ఉయ్ఘర్ కుర్దిష్ హౌసా పోర్చుగీసు మలయాళం స్వాహిలీ తమిళం బర్మీస్ థాయ్ జర్మన్ జపనీస్ పష్టో అస్సామీ అల్బేనియన్ السويدية الأمهرية الهولندية الغوجاراتية الدرية
అనువాదాలను వీక్షించండి

من فوائد الحديث

  1. న్యాయానికి గల ఘనత తెలుపబడింది మరియు దానిపట్ల ప్రోత్సహించబడుతుంది.
  2. పరలోకదినాన న్యాయసాధకులకు లబించే స్థానం బహుమతి తెలియజేయబడినది.
  3. పరలోకదినాన కార్యకలాపాలను బట్టి విశ్వాసుల మధ్య స్థానాలు అసమానంగా ఉంటాయి.
  4. దావత్ పద్దతులతో మదుఊ ను ఆసక్తితో అనుసరింపచేయడానికి గల అవసరమైన పద్దతుల్లో కొన్ని పద్దతుల గురించి తెలియజేయబడినది
  5. మహోన్నతుడైన అల్లాహ్ కొరకు చేయి మరియు కుడివైపును నిరోధించకుండా లేదా స్థితి వర్ణించకుండా లేదా పోల్చకుండా లేదా వక్రీకరించకుండా నిరూపించబడుతుంది.
ఇంకా