عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أيُّ الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله نِدًّا، وهو خَلَقَكَ» قلت: ثم أَيُّ؟ قال: «ثم أن تقتل ولدك خَشْيَةَ أن يأكل معك» قلت: ثم أَيُّ؟ قال: «ثم أن تُزَانِي حَلِيْلَةَ جَارِكَ».
[صحيح] - [متفق عليه]
المزيــد ...

అబ్దుల్లాబిన్ మసూద్ రజియల్లాహు అన్హు ఉల్లేఖిస్తూ తెలిపారు’నేను మహనీయ దైవప్రవక్త ను ఏ పాపం పెద్దది ?అని ప్రశ్నించాను,దానికి ప్రవక్త చెప్పారు ‘నిన్ను సృష్టించిన అల్లాహ్ కు సమానంగా ఇతరులను సాటి కల్పించడం!మళ్ళీ నేను ‘తరువాత ఏది అని అడిగాను ?దానికి ప్రవక్త జవాబిస్తూ ‘నీతో పాటు కలిసి తింటాడనే భయం తో(దారిద్ర భయం తో )నీ సంతానాన్నిహతమార్చడం,నేను మళ్ళీ ‘ఆతరువాత ఏ పాపము పెద్దది అని ప్రశ్నించాను ?దానికి ప్రవక్త సమాధానమిస్తూ ‘నీ పొరుగు వాడి భార్య తో వ్యభిచరించడం అని చెప్పారు.
దృఢమైనది - ముత్తఫిఖ్ అలైహి

వివరణ

అనుయాయులు {రదియల్లాహు అన్హుమ్}పెద్దపాపాల గురించి అడిగారు,అప్పుడు వారికి అందులోని పెద్దపాపాలగురించి తెలిపారు,అవి ‘షిర్కు అక్బర్’(పెద్దషిర్క్)అల్లాహ్ ఈ పాపాన్ని తౌబా చేసుకుంటే తప్ప క్షమించడు,ఒకవేళ ఆ పాపంచేసి అలాగే చనిపోతే శాశ్వతంగా నరకానికి గురవుతాడు,పిదప ఒకమనిషి తన సంతానాన్ని అతనితో పాటు కలిసి తింటాడన్న భయం తో హతమార్చడం;అల్లాహ్ హరాము చేసిన ఒక ప్రాణిని అకారణంగా హత్యచేయడం ఇది పెద్దపాపాలలో రెండవస్థాయికి చెందినది, ఒకవేళ చంపబడ్డవాడు అతని బందువు అయితే పాపం మరియు శిక్ష తీవ్రత ఇంకా కఠినంగా ఉంటుంది,ఒకవేళ కారణం అల్లాహ్ అతనికి ఉపాధి కల్పించిన ఆహారం నుండి తప్పించుటకు హత్య చేసినట్లైతే ఆ పాపం మరియు శిక్ష తీవ్రత ఇంకా పెరుగుతాయి,పిదప ఒక వ్యక్తి తన పొరుగువాడి భార్యతో వ్యభిచరించడం,పెద్దపాపాల విభాగంలో వ్యభిచారము మూడవ స్థాయికి చెందినది.దీని పాపము పొరుగువాడి భార్యను వ్యభిచరించినప్పుడు ఇంకా పెరుగుతుంది ఎందుకంటే షరీయతు పొరుగువాడిపట్ల అత్యుత్తమంగా మెలగమని,సద్వైఖరితో కలిసిమెలిసి మెలగమని ఆదేశించింది.

అనువాదము: ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్ స్పానిష్ టర్కిష్ ఉర్దూ ఇండోనేషియన్ బోస్నియన్ రష్యన్ బెంగాలీ చైనీస్ పర్షియన్ టాగలాగ్ హిందీ వియత్నమీస్ సింహళ ఉయ్ఘర్ కుర్దిష్ హౌసా పోర్చుగీసు మలయాళం స్వాహిలీ తమిళం బర్మీస్ థాయ్ జర్మన్ జపనీస్ పష్టో అస్సామీ అల్బేనియన్ السويدية الأمهرية
అనువాదాలను వీక్షించండి

من فوائد الحديث

  1. కార్యాల్లో ప్రాధాన్యతను బట్టి విభాగాలు ఉన్నట్లు తీవ్రతను బట్టి పాపాల్లో విభాగాలు ఉన్నాయి.
  2. పాపాల్లో కెల్లా పెద్దపాపాలను ఈ హదీసు సూచిస్తుంది అవి మహోన్నతుడైన అల్లాహ్ కు భాగస్వామ్యపర్చడం,తరువాత అకారణంగా అల్లాహ్ హారము పర్చిన ప్రాణిని హతమార్చడం, పిదప వ్యభిచరించడం.
ఇంకా