عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "مَنْ شهِد أنْ لا إله إلا الله وحده لا شرِيك له وأنَّ محمَّدا عبده ورسُولُه، وأنَّ عِيسى عبدُ الله ورسُولُه وكَلِمَتُه أَلقَاها إِلى مريم ورُوُحٌ مِنه، والجنَّة حَقٌّ والنَّار حقٌّ، أَدْخَلَه الله الجنَّة على ما كان مِنَ العمَل".
[صحيح] - [متفق عليه]
المزيــد ...

ఉబాదహ్ బిన్ సామిత్ రజియల్లాహు అన్హు ఉల్లేఖనం;మహనీయ దైవ ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లమ్ తెలియపర్చారు"అల్లాహ్ తప్ప మరొక వాస్తవ ఆరాధ్యవము లేడు ఆయన ఏకైకుడు అతనికి ఎవరు సాటి లేరు మరియు ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లమ్ ఆయన దాసుడు మరియు సందేశహరుడు అని సాక్ష్యమిస్తూ,మర్యం పుత్రుడైన ఈసాను అల్లాహ్ దాసుడుగా మరియు సందేశహరుడుగా,మర్యం వైపుకు పంపబడ్డ దైవవాక్యం గా,అల్లాహ్ తరుపున ఊదబడిన ఆత్మగా విశ్వసించి,స్వర్గ నరకాలు సత్యం అని భావించి ఎవరైతే సాక్ష్యామిస్తారో అల్లాహ్ సు త ఆ వ్యక్తి కార్యాలు ఎలా ఉన్నా అతన్ని స్వర్గం లోకి పంపిస్తాడు.
దృఢమైనది - ముత్తఫిఖ్ అలైహి

వివరణ

ఈ హదీసు మనకు తెలియజేస్తున్న విషయం ఏమిటంటే : తౌహీద్ వచనాన్ని పఠించి దాని అర్ధాన్ని గ్రహించి,ఆ వచనం ప్రకారంగా అమలు చేస్తూ,ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లమ్ వారిని దైవదాసుడు మరియు దైవప్రవక్తగా విశ్వసించాలి,ఈసా అలైహిస్సలాం కూడా ఒక దైవదాసుడు మరియు దైవప్రవక్త మరియు అయిపో’అనే ఆదేశం ద్వారా మర్యంకు పుట్టించబడ్డాడు అని నమ్మాలి,ఆయన తల్లికి శత్రువులైన యూదులు ఆపాదించిన అబద్దపు విషయాలను అసత్యంగా ఖండించాలి,స్వర్గం అల్లాహ్ ను విశ్వసించిన ప్రజలకొరకు,నరకాగ్ని కాఫీరుల కొరకని విశ్వసించాలి,ఈ విశ్వాసం పై మరణించిన వారి కార్యక్రమాలు ఎలా ఉన్న వారు చివరికి స్వర్గం లో ప్రవేశిస్తారు.

అనువాదము: ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్ స్పానిష్ టర్కిష్ ఉర్దూ ఇండోనేషియన్ బోస్నియన్ రష్యన్ బెంగాలీ చైనీస్ పర్షియన్ టాగలాగ్ హిందీ వియత్నమీస్ సింహళ ఉయ్ఘర్ కుర్దిష్ హౌసా పోర్చుగీసు మలయాళం స్వాహిలీ తమిళం బర్మీస్ థాయ్ జర్మన్ జపనీస్ పష్టో అస్సామీ అల్బేనియన్ السويدية الأمهرية
అనువాదాలను వీక్షించండి

من فوائد الحديث

 1. షహాదతైన్(రెండు సాక్ష్యాలు) ధర్మం యొక్క ప్రధానమైన మూల మౌళికాంశాలు.
 2. తౌహీద్ యొక్క ఘనత తెలుస్తుంది,నిశ్చయంగా అల్లాహ్ పాపాలను దీని వల్ల ప్రక్షాళిస్తాడు.
 3. అల్లాహ్ దయాగుణం మరియు గొప్పదాతృత్వం నోసగడంలో ఆయన చూపించే విశాలత స్పష్టమవుతుంది.
 4. యూదులకు ,క్రైస్తవులకు,విగ్రహారాధకులకు మరియు నాస్తికులకు చెందిన అసత్యపు విశ్వాసాలాన్నిటికి వ్యతిరేఖంగా అఖీదా ఏ తౌహీద్-ఖండిస్తుంది.
 5. షహాదతైన్ యొక్క అర్ధం తెలియకపోయిన లేదా వాటి విధుల ప్రకారంగా ఆచరించకపోయిన అది చెల్లదు.
 6. అల్లాహ్ ‘ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లమ్ కొరకు దాస్యగుణాన్ని మరియు దైవదౌత్యాన్ని జమపరచాడు,హద్దుమీరి,దిగజారి ప్రవర్తించేవారిని ఖండించాడు.
 7. ప్రవక్తల మరియు సత్పురుషుల పట్ల హద్దుమీరడం, దిగజారుడు వ్యవహారం నుండి దూరంగా ఉండటం తప్పనిసరైనా వాజిబ్ విషయం,మనము వారి ఘనతను ఖండించకూడదు మరియు ఆరాధనను"అజ్ఞానులు మరియు మార్గభ్రష్టులు హద్దుమీరి వ్యవహరించినట్లుగా"మితిమీరి వారికి ఆపాదించకూడదు హద్దుమీరకూడదు.
 8. ఈ హదీసు ద్వారా ఈసా అలైహిస్సలమ్ యొక్క దైవదాస్యం మరియు దైవదౌత్యం నిరూపణ జరుగుతుంది,మరియు ఈ హదీసు ‘ఈసా అల్లాహ్ కుమారుడు అని వాదించే నస్రానీల(క్రైస్తవుల)కు వ్యతిరేఖంగా ఖండిస్తుంది.
 9. నిశ్చయంగా ఈసా అలైహిస్సలామ్ తండ్రి లేకుండా మర్యం గర్భం ద్వారా ‘కున్’(అయిపో)ఆజ్ఞతో పుట్టించబడ్డాడు,ఈ హదీసు ద్వారా యూదులు మర్యం అలైహిస్సలమ్ పై అభియోగించే‘వ్యభిచారం’అబద్దపు అబియోగముగా స్పష్టమవుతుంది.
 10. నిశ్చయంగా ఏకదైవారాధకులైన (మువహ్హిదీనులు) ఆచరించే పాపులు శాశ్వత నరకాగ్నికి శిక్షించబడరు.
 11. ‘అల్ కలాము (సంభాషణ)’ అను గుణము మహోన్నతుడైన అల్లాహ్ కు శోభదాయకంగా నిరూపించబడుతుంది.
 12. మరణాంతరం లేపబడటం నిరూపించబడుతుంది.
 13. స్వర్గ నరకాల యధార్ధ ఉనికి నిరూపణ జరుగుతుంది.
ఇంకా