عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "مَنْ لَقِيَ الله لا يُشْرِك به شَيئا دخل الجنَّة، ومن لَقِيَه يُشرك به شيئا دخَل النار".
[صحيح] - [رواه مسلم]
المزيــد ...

జాబిర్ బిన్ అబ్దుల్లా రజియల్లాహు అన్హుమా ఉల్లేఖనం నిశ్చయంగా మహనీయ దైవ ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లమ్ వారు భోదించారు "అల్లాహ్ కు ఇతరులను సాటి కల్పించకుండా {షిర్క్ చేయకుండా}ఆయన ను కలిసిన వ్యక్తి స్వర్గం లో ప్రవేశిస్తాడు,అల్లాహ్ కు ఇతరులను సాటి కల్పించి మరెవరైతే ఆయన్ను కలుస్తాడో నరకం లో ప్రవేశిస్తాడు"
దృఢమైనది - దాన్ని ముస్లిం ఉల్లేఖించారు

వివరణ

మహనీయ దైవ ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లమ్ ఈ హదీసు ద్వారా తెలియపరుస్తున్నారు –అల్లాహ్ యొక్క పోషణలో,ఆరాధనలో మరియు నామాల్లో గుణగనాల్లో ఇతరులను ఆయనకు సాటికల్పించకుండా మరణించినవాడు స్వర్గానికి ప్రవేశిస్తాడు,మరెవరైతే (షిర్కు)అల్లాహ్ కు ఇతరులను సాటికల్పిస్తూ మరణిస్తాడో నిశ్చయంగా అతని యొక్క చివరి మజిలీ ‘నరకమే’అవుతుంది.

అనువాదము: ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్ స్పానిష్ టర్కిష్ ఉర్దూ ఇండోనేషియన్ బోస్నియన్ బెంగాలీ చైనీస్ పర్షియన్ టాగలాగ్ హిందీ సింహళ ఉయ్ఘర్ కుర్దిష్ హౌసా పోర్చుగీసు మలయాళం స్వాహిలీ తమిళం బర్మీస్
అనువాదాలను వీక్షించండి
1: తౌహీద్ విశ్వాసం తో చనిపోయిన వ్యక్తి నరకాగ్నిలో శాశ్వతంగా ఉండడు,చివరికి స్వర్గానికి వెళ్తాడు.
2: షిర్కు స్థితిలో చనిపోయిన వ్యక్తి కొరకు నరకం వాజిబ్ అవుతుంది.
3: స్వర్గనరకాలు దాసునికి అతిసమీపం లో ఉన్నాయి,వారిరువురికి మధ్యన మరణం అనే ఒక అడ్డు తెర ఉంది.
4: షిర్కుకు భయపడటం తప్పనిసరి,నరకం నుండి రక్షణ పొందాలంటే ఖచ్చితంగా షిర్కు నుండి రక్షింపబడాలనే షరతు ఉంది.
5: అత్యధిక కార్యకలాపాలు చేయడమనేదే ఉపదేశం కాదు,షిర్కు నుండి రక్షణ పొంది తీరాలి అన్నదే ముఖ్యమైన గుణపాఠం.
6: కలిమా ‘లా ఇలాహ ఇల్లల్లాహ్’ గురించి ఉపదేశించడం జరిగింది,అంటే "షిర్కును త్యజించడం,ఆరాధనను అల్లాహ్ కొరకు మాత్రమే స్థాపించడం.
7: షిర్కు నుండి రక్షణ పొందిన వాడి ప్రాముఖ్యత తెలుపబడింది.
8: స్వర్గ నరకాల ఉనికి యొక్క నిరూపణ జరుగుతుంది.
9: గునపాఠము : కార్యక్రమాల పర్యవసానం వాటి ముగింపు పై ఆధారపడి ఉంటుంది.
Donate