عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ لَقِيَ الله لا يُشْرِك به شَيئا دخل الجنَّة، ومن لَقِيَه يُشرك به شيئا دخَل النار".
[صحيح] - [رواه مسلم]
المزيــد ...

జాబిర్ బిన్ అబ్దుల్లా రజియల్లాహు అన్హుమా ఉల్లేఖనం నిశ్చయంగా మహనీయ దైవ ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లమ్ వారు భోదించారు "అల్లాహ్ కు ఇతరులను సాటి కల్పించకుండా {షిర్క్ చేయకుండా}ఆయన ను కలిసిన వ్యక్తి స్వర్గం లో ప్రవేశిస్తాడు,అల్లాహ్ కు ఇతరులను సాటి కల్పించి మరెవరైతే ఆయన్ను కలుస్తాడో నరకం లో ప్రవేశిస్తాడు"
దృఢమైనది - దాన్ని ముస్లిం ఉల్లేఖించారు

వివరణ

మహనీయ దైవ ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లమ్ ఈ హదీసు ద్వారా తెలియపరుస్తున్నారు –అల్లాహ్ యొక్క పోషణలో,ఆరాధనలో మరియు నామాల్లో గుణగనాల్లో ఇతరులను ఆయనకు సాటికల్పించకుండా మరణించినవాడు స్వర్గానికి ప్రవేశిస్తాడు,మరెవరైతే (షిర్కు)అల్లాహ్ కు ఇతరులను సాటికల్పిస్తూ మరణిస్తాడో నిశ్చయంగా అతని యొక్క చివరి మజిలీ ‘నరకమే’అవుతుంది.

అనువాదము: ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్ స్పానిష్ టర్కిష్ ఉర్దూ ఇండోనేషియన్ బోస్నియన్ రష్యన్ బెంగాలీ చైనీస్ పర్షియన్ టాగలాగ్ హిందీ సింహళ ఉయ్ఘర్ కుర్దిష్ హౌసా పోర్చుగీసు మలయాళం స్వాహిలీ తమిళం బర్మీస్ జర్మన్ జపనీస్ పష్టో
అనువాదాలను వీక్షించండి

من فوائد الحديث

  1. తౌహీద్ విశ్వాసం తో చనిపోయిన వ్యక్తి నరకాగ్నిలో శాశ్వతంగా ఉండడు,చివరికి స్వర్గానికి వెళ్తాడు.
  2. షిర్కు స్థితిలో చనిపోయిన వ్యక్తి కొరకు నరకం వాజిబ్ అవుతుంది.
  3. స్వర్గనరకాలు దాసునికి అతిసమీపం లో ఉన్నాయి,వారిరువురికి మధ్యన మరణం అనే ఒక అడ్డు తెర ఉంది.
  4. షిర్కుకు భయపడటం తప్పనిసరి,నరకం నుండి రక్షణ పొందాలంటే ఖచ్చితంగా షిర్కు నుండి రక్షింపబడాలనే షరతు ఉంది.
  5. అత్యధిక కార్యకలాపాలు చేయడమనేదే ఉపదేశం కాదు,షిర్కు నుండి రక్షణ పొంది తీరాలి అన్నదే ముఖ్యమైన గుణపాఠం.
  6. కలిమా ‘లా ఇలాహ ఇల్లల్లాహ్’ గురించి ఉపదేశించడం జరిగింది,అంటే "షిర్కును త్యజించడం,ఆరాధనను అల్లాహ్ కొరకు మాత్రమే స్థాపించడం.
  7. షిర్కు నుండి రక్షణ పొందిన వాడి ప్రాముఖ్యత తెలుపబడింది.
  8. స్వర్గ నరకాల ఉనికి యొక్క నిరూపణ జరుగుతుంది.
  9. గునపాఠము : కార్యక్రమాల పర్యవసానం వాటి ముగింపు పై ఆధారపడి ఉంటుంది.
ఇంకా