عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً: "من حلف بغير الله قد كفر أو أشرك"
[صحيح] - [رواه الترمذي وأبو داود وأحمد]
المزيــد ...

అబ్దుల్లా బిన్ ఉమర్ రజియల్లాహు అన్హుమా మర్ఫూ ఉల్లేఖనం”ఎవరైతే అల్లాహ్ ఏతర ప్రమాణం చేస్తాడో అతను కుఫ్ర్ లేక షిర్కు ఒడగట్టినట్లే
దృఢమైనది - దాన్ని తిర్మిజీ ఉల్లేఖించారు

వివరణ

ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లమ్ వారు ఈ హదీసులో వారిస్తూ తెలియజేసారు : ఎవరైతే అల్లాహ్ కాకుండా ఆయన సృష్టితాలలో ఏదేని విషయం పై ప్రమాణం చేసినట్లైతే అతను ఆ వస్తువును అల్లాహ్ కు సమానంగా నిలబెట్టినట్లు అవుతుంది,ఎందుకంటే వస్తువు యొక్క ప్రమాణం చేయబడినప్పుడు దాని గొప్పతనం నిర్దారించినట్లు అవుతుంది,వాస్తవానికి గొప్పతనం అనేది కేవలం అల్లాహ్ కు మాత్రమే చెందుతుంది,కాబట్టి ఆయన గుణగణాల్లో మరియు నామాల్లో ఏదేని ఒక దాని పై ప్రమాణం చేయడం శ్రేయస్కరం.

అనువాదము: ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్ స్పానిష్ టర్కిష్ ఉర్దూ ఇండోనేషియన్ బోస్నియన్ రష్యన్ బెంగాలీ చైనీస్ పర్షియన్ టాగలాగ్ హిందీ వియత్నమీస్ సింహళ ఉయ్ఘర్ కుర్దిష్ హౌసా పోర్చుగీసు మలయాళం స్వాహిలీ తమిళం బర్మీస్ జర్మన్ జపనీస్ పష్టో అస్సామీ అల్బేనియన్
అనువాదాలను వీక్షించండి

من فوائد الحديث

  1. అల్లాహ్ యేతర ప్రమాణం చేయడము నిషేదము మరియు హరాము,ఎందుకంటే అది అల్లాహ్ పట్ల షిర్కు మరియు కుఫ్ర్ అవుతుంది.
  2. ప్రమాణం యొక్క గొప్పతనం కేవలం మహోన్నతుడు,పరుశుద్దుడైన అల్లాహ్ కొరకు మాత్రమే చెందే హక్కు,ఆయనకు తప్ప ఇతరుల పై ప్రమాణం చేయకూడదు.
  3. అల్లాహ్ యేతర ప్రమాణం చేసినదానికి ఏ పరిహారమ విధిచేయబడలేదు ,ఎందుకంటే దాని గురించి ఎలాంటి కఫ్ఫార పరిహారం ప్రస్తావించబడలేదు,ఖచ్చితంగా తౌబ మరియు ఇస్తేగ్ఫార్ చేసుకుంటూ ఉండాలి.
  4. అల్లాహ్ యేతర ప్రమాణం చేయడం షిర్కే అస్గర్ అంటే చిన్న షిర్క్ అవుతుంది,మరి కొంత మంది దానిని షిర్కే అక్బర్ గా తెలియజేశారు,కానీ వాస్తవానికి అది షిర్కే అస్గర్ అని చాలా మంది ఉలమాలు అభిప్రాయం తెలియజేయడం జరిగింది.
ఇంకా