Kategoria: Akideja . Emrat dhe normat . Shirku .

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً: "من حلف بغير الله قد كفر أو أشرك"
[صحيح] - [رواه الترمذي وأبو داود وأحمد]
المزيــد ...

Abdullah ibn Omeri (Allahu qoftë i kënaqur me të!) tregon se Profeti ﷺ ka thënë: "Ai që betohet në dikë tjetër përveç Allahut, ka bërë kufër ose shirk."
Ky hadith është sahih. - E shënon Tirmidhiu.

Shpjegimi

Profeti ﷺ në këtë hadith na lajmëron për diçka që nënkupton se është e ndaluar: kushdo që betohet në dikë tjetër përveç Allahut, pra, betohet në krijesat, atëherë ai e ka marrë atë që është betuar si ortak të Allahut dhe e ka mohuar Allahun. Kjo, se betimi në diçka tregon se ajo madhërohet, ndërkohë madhështia është vetëm për Allahun, kështu që nuk duhet betuar në asgjë, përveçse në Allahun ose në një nga cilësitë e Tij.

Përkthimi: Anglisht Frëngjisht Spanjisht Turqisht Urdu Indonezisht Boshnjakisht Rusisht Bangalisht Kinezisht Persisht Tagalogisht Indisht Vietnamisht Sinhalisht Ujgurisht Kurdisht Hausaisht Portugalisht Melejalemisht Gjuha telugu Sevahilisht Tamilisht Burmisht Tajlandisht Gjermanisht Japonisht Gjuha Pashto Asamisht السويدية الأمهرية
Shfaq përkthimet

Mësime nga hadithi

  1. Betimi në dikë tjetër përveç Allahut është shirk (idhujtari) ose kufër (mosbesim).
  2. Madhërimi me betim është një e drejtë e Allahut të Lartësuar dhe nuk lejohet përveçse në Të.
  3. Betimi në dikë tjetër përveç Allahut nuk e bën obligim kefaretin (shpagimin), sepse betuesi nuk ka përmendur gjatë betimit ndonjë shpagim. Mirëpo, i tilli duhet të pendohet dhe të kërkojë falje (të bëjë istigfar).
  4. Betimi në dikë tjetër përveç Allahut është shirk i vogël. Është thënë se është shirk i madh, por mendimi më i saktë është se ai është shirk i vogël dhe këtë mendim e kanë shumica e dijetarëve.
Më shumë