Kategoria: Akideja . Emrat dhe normat . Shirku .

عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى : (وَقَالُوا لا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلا سُوَاعًا وَلا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا) قال: "هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هَلَكوا أَوحى الشَّيطان إلى قَومِهِم أنِ انْصِبُوا إلى مَجَالِسِهِم الَّتي كانوا يَجْلِسون فيها أنصَابًا، وسَمُّوها بأسمَائِهِم، فَفَعَلُوا، ولم تُعْبَد، حتَّى إِذَا هَلَك أُولئك ونُسِيَ العلم عُبِدت".
[صحيح] - [رواه البخاري]
المزيــد ...

Rreth fjalës së Allahut të Lartësuar: "Ata thanë: ‘Mos i lini kurrsesi zotat tuaj! Mos e lini kurrsesi as Vedin, as Suvain, as Jeguthin, as Jaukën, as Nesrin!" (Nuh, 23) Ibn Abasi (Allahu qoftë i kënaqur me të!) është shprehur: "Këta ishin emra të burrave të devotshëm nga populli i Nuhut, të cilët, kur vdiqën, shejtani i frymëzoi pasardhësit e tyre që nëpër ndejat e veta të vendosin disa figura e t'i emërtojnë sipas emrave të tyre. Ata vepruan kështu, por nuk i adhuronin. E, kur kjo gjeneratë u ndërrua dhe kur historia e tyre u harrua, filluan të adhuroheshin."
Ky hadith është sahih. - E shënon Buhariu.

Shpjegimi

Ibn Abasi (Allahu qoftë i kënaqur me të!) e shpjegon këtë ajet fisnik se këta idhuj të cilët i ka përmendur Allahut i Lartësuar, populli i Nuhut këshilloi njëri-tjetrin në vazhdimësi që adhurimi t'u kushtohet atyre, pasi Nuhu (alejhi selam) i pat ndaluar që Allahut t'i bëhet shirk (idhujtari). Ç'është e vërteta, këta qenë emra të burrave të devotshëm prej tyre, ku ata e tepruan në raport me ta, sepse shejtani i mashtroi deri në atë masë, saqë i vendosën figurat e tyre. Kështu, erdhi puna, saqë këto fotografi u shndërruan në idhujt që u adhuruan krahas Allahut.

Përkthimi: Anglisht Frëngjisht Spanjisht Turqisht Urdu Indonezisht Boshnjakisht Rusisht Bangalisht Kinezisht Persisht Tagalogisht Indisht Vietnamisht Sinhalisht Ujgurisht Kurdisht Hausaisht Portugalisht Melejalemisht Gjuha telugu Sevahilisht Tamilisht Burmisht Gjermanisht Japonisht Gjuha Pashto Asamisht
Shfaq përkthimet

Mësime nga hadithi

 1. Teprimi në raport me njerëzit e mirë është shkak që ata të adhurohen krahas Allahut dhe të braktiset feja tërësisht.
 2. Paralajmërimi nga bërja e figurave të frymorëve dhe varja e tyre, sidomos figurat e njerëzve me autoritet.
 3. Paralajmërimi nga kurthi i shejtanit, meqë ai e paraqet të kotën në formë të së vërtetës.
 4. Paralajmërimi nga bidatet dhe risitë (në fe), edhe nëse vepruesi i tyre ka qëllim të mirë.
 5. Bërja ose vizatimi i figurave të frymorëve është prej mjeteve që çojnë në shirk, kështu që është obligim tërheqja e vërejtjes nga bërja e figurave të frymorëve.
 6. Njohja e vlerës së ekzistimit të dijes dhe dëmit të humbjes së saj.
 7. Shkak për humbjen e dijes është vdekja e dijetarëve.
 8. Paralajmërimi nga imitimi, sepse ai mund ta çojë njeriun drejt daljes prej fesë.
 9. Shirku ekzistonte edhe te popujt e kaluar.
 10. Këta pesë emra të përmendur janë nga ata që populli i Nuhut i adhuronin.
 11. Sqarim se njerëzit e së kotës bashkëpunojnë dhe i ndihmojnë njëri-tjetrit.
 12. Lejohet lutja kundër jobesimtarëve në mënyrë të përgjithshme.
Kategoritë