عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ مات وهو يدعُو مِنْ دون الله نِدًّا دخَل النَّار".
[صحيح] - [رواه البخاري]
المزيــد ...

అబ్దుల్లా బిన్ మసూద్ రజియల్లాహు అన్హు ఉల్లేఖిస్తున్నారు : నిశ్చయంగా మహనీయ దైవ ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లమ్ తెలియజేశారు "మహోన్నతుడైన అల్లాహ్ కు ఇతరులను సాటి కల్పించి ఆ స్థితిలోనే మరణించినవాడు నరకం లోకి ప్రవేశిస్తాడు"
దృఢమైనది - దీనిని ఇమామ్ బుఖారీ ఉల్లేఖించారు

వివరణ

మహనీయ దైవ ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లమ్ వారు ఈ హదీసు ద్వారా ఇలా తెలియజేశారు –అల్లాహ్ కు మాత్రమే ప్రత్యేకించబడిన విషయాన్ని ఇతరులకు ఆపాదిస్తూ దానిపై స్థిరపడి మరణించినట్లైతే నిశ్చయంగా అతని చివరి మజిలీ నరకమే అవుతుంది.

అనువాదము: ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్ స్పానిష్ టర్కిష్ ఉర్దూ ఇండోనేషియన్ బోస్నియన్ రష్యన్ బెంగాలీ చైనీస్ పర్షియన్ టాగలాగ్ హిందీ సింహళ కుర్దిష్ పోర్చుగీసు మలయాళం స్వాహిలీ తమిళం బర్మీస్ జర్మన్ జపనీస్ పష్టో
అనువాదాలను వీక్షించండి

من فوائد الحديث

  1. షిర్కు స్థితిలో చనిపోయిన వ్యక్తి నరకాగ్ని కి ఆహుతి అవుతాడు,షిర్కు ఒక వేళ పెద్దది అయితే అతను అందులో ఎల్లప్పుడూ ఉంటాడు,షిర్కు చిన్నదైతే అల్లాహ్ తలచిన సమయం శిక్షకు గురవుతాడు,అతన్ని శిక్షించి పిదప అతనికి విముక్తి ప్రసాదిస్తాడు.
  2. గుణపాఠము: కార్యక్రమాలు వాటి ముగింపు పై ఆధారపడి ఉంటాయి.
  3. దుఆ ఒక ఆరాధన,మహోన్నతుడైన అల్లాహ్‘కు తప్ప ఇతరులకు చేయకూడదు.
ఇంకా