عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: "قال تعالى : أنا أغنى الشركاء عن الشرك؛ من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركتُه وشِرْكَه".
[صحيح] - [رواه مسلم]
المزيــد ...

అబూ హురైర రజియల్లాహు అన్హు మర్ఫూ ఉల్లేఖనం'అల్లాహ్ తఆలా తెలియజేస్తున్నాడు:మీరు చేస్తున్న భాగస్వాముల నుండి నేను నిరుపేక్షాపరున్నీ,ఒక కార్యం చేసి దాంట్లో ఎవరైన నాకు భాగస్వామ్యపరిచినట్లైతే 'నేను అతన్నిమరియు అతను చేస్తున్నషిర్కును(భాగస్వామ్యులను)'వదిలేస్తాను
దృఢమైనది - దాన్ని ముస్లిం ఉల్లేఖించారు

వివరణ

మహనీయ దైవప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లమ్ తన ప్రభువు ద్వారా ఉల్లేఖిస్తున్నారు -దీనిని హదీసే ఖుదుసి’అంటారు,అల్లాహ్ (రియా) ప్రదర్శన బుద్ది లేదా అలాంటి షిర్కును కలగొల్పుకున్న కార్యాలను తిరస్కరిస్తాడు ఎందుకంటే ‘మహోన్నతుడైన అల్లాహ్ తన ప్రసన్నత కొరకు స్వచ్ఛంగా చిత్తశుద్దితో చేసినవి మాత్రమే ఆమోదిస్తాడు స్వీకరిస్తాడు.

అనువాదము: ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్ స్పానిష్ టర్కిష్ ఉర్దూ ఇండోనేషియన్ బోస్నియన్ రష్యన్ బెంగాలీ చైనీస్ పర్షియన్ టాగలాగ్ హిందీ సింహళ ఉయ్ఘర్ కుర్దిష్ హౌసా పోర్చుగీసు మలయాళం స్వాహిలీ తమిళం బర్మీస్ జర్మన్ జపనీస్ పష్టో
అనువాదాలను వీక్షించండి

من فوائد الحديث

  1. ఈ హదీసు లో షిర్క్ మరియు దానికి సంభందించిన ప్రతీరకం నుండి హెచ్చరించబడుతుంది,ఎందుకంటే అవి కార్యాలు స్వీకరించబడటంలో అడ్డుగా నిలుస్తాయి.
  2. షిర్కు కు చెందిన కోనాల నుండి రక్షించుకుంటూ చిత్తశుద్దితో ప్రతీకార్యం అల్లాహ్ కొరకు స్థాపించడం వాజిబ్ తప్పనిసరి.
  3. గౌరవనీయడు మరియు శక్తిమంతుడు అయిన అల్లాహ్ కార్యపు గుణాల్లో ఒకటి ‘అల్ కలాం’ సంభాషించడం’కూడా ఉంది
  4. ‘అల్ గనియ్యు’ గుణము కేవలం అల్లాహ్ కొరకు మాత్రమే రుజువు చేయబడుతుంది
  5. పరిశుద్దుడైన అల్లాహ్ చిత్తశుద్దితో ఆయన కొరకు మాత్రమే చేసే కార్యాన్ని ఆమోదిస్తాడు.
  6. పరిశుద్దుడైన అల్లాహ్ కొరకు ‘ కారుణ్య’గుణం రుజువు చేయబడింది.
ఇంకా