عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: "قال تعالى : أنا أغنى الشركاء عن الشرك؛ من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركتُه وشِرْكَه".
[صحيح] - [رواه مسلم]
المزيــد ...

Ebu Hurejra (Allahu qoftë i kënaqur me të!) tregon se Profeti ﷺ ka thënë: "Allahu i Madhëruar ka thënë: "Unë nuk kam nevojë për asnjë ortak. Kushdo që bën një vepër duke me bërë Mua ortak me dikë tjetër në këtë vepër, Unë e braktisi atë së bashku me shirkun e tij."
Ky hadith është sahih. - E shënon Muslimi.

Shpjegimi

Profeti ﷺ përcjell nga Zoti i tij i Lartmadhërishëm, - ky quhet hadith kudsij (hyjnor, i shenjtë), - se Allahu distancohet prej veprës të cilën ndokush e bën për syfaqësi a diçka tjetër, sepse Allahu i Lartësuar nuk pranon asnjë vepër, përveçse atë që është e sinqertë për hir të Tij.

Përkthimi: Anglisht Frëngjisht Spanjisht Turqisht Urdu Indonezisht Boshnjakisht Bangalisht Kinezisht Persisht Tagalogisht Indisht Vietnamisht Sinhalisht Ujgurisht Kurdisht Hausaisht Portugalisht Melejalemisht Gjuha telugu Sevahilisht Tamilisht Burmisht Gjermanisht Japonisht Gjuha Pashto Asamisht
Shfaq përkthimet

Mësime nga hadithi

  1. Paralajmërim nga shirku (idhujtaria) me të gjitha format e tij dhe se ai është pengesë për pranimin e veprës.
  2. Është obligim që vepra të bëhet e kulluar për hir të Allahut të Lartësuar. Pra, e kulluar nga të gjitha njollat e shirkut.
  3. Allahu i Lartmadhërishëm e ka cilësinë e të folurit (ar. el kelam).
  4. Pohimi i cilësisë së vetëmjaftueshmërisë absolute për Allahun e Lartësuar (ar. el gina el mutlak).
  5. Allahu nuk pranon asnjë vepër, përveç asaj që bëhet sinqerisht për hir të Tij. I Lartësuar qoftë!
  6. Pohimi i cilësisë së bujarisë absolute për Allahun e Lartësuar (ar. el keram el mutlak).
Më shumë