عن عائشة رضي الله عنها ، قالت: لما نُزِلَ برسول الله صلى الله عليه وسلم ، طَفِقَ يَطْرَحُ خَمِيصَةً له على وجهه، فإذا اغْتَمَّ بها كشفها فقال -وهو كذلك-: "لَعْنَةُ الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد -يُحَذِّرُ ما صنعوا". ولولا ذلك أُبْرِزَ قَبْرُهُ، غير أنه خَشِيَ أن يُتَّخَذَ مسجدا.
[صحيح] - [متفق عليه]
المزيــد ...

Aishja (Allahu qoftë i kënaqur me të!) tregon: "Kur të Dërguarin e Allahut ﷺ e kapluan dhimbjet e vdekjes, e mbulonte fytyrën me një këmishë. E, kur i pushonin dhimbjet, e zbulonte. Duke qenë në këtë gjendje, tha: "c2">“Allahu i mallkoftë hebrenjtë dhe të krishterët: varret e të dërguarve i shndërruan në faltore!” Pra, tërhiqte vërejtjen kundër veprimeve të tyre. Po të mos ishte kjo, varri i tij do të ekspozohej, megjithatë ai kishte frikë mos (varri i tij) shndërrohej në faltore.
Ky hadith është sahih. - Muttefek alejhi.

Shpjegimi

Aishja (Allahu qoftë i kënaqur me të!) tregon se, kur i erdhi vdekja Profetit ﷺ, ai, duke qenë në agoninë e vdekjes, tha: "Allahu i mallkoftë hebrenjtë dhe të krishterët!", për faktin se ata ndërtuan mbi varret e profetëve të tyre faltore. Pastaj Aishja (Allahu qoftë i kënaqur me të!) konstatoi se ai kishte për qëllim me këtë t'ia tërhiqte vërejtjen umetit (popullit) të tij të mos bien në atë që kanë rënë hebrenjtë dhe të krishterët, e të shndërrohej varri i tij në faltore (xhami). Po ashtu sqaroi se ajo që i pengoi sahabët që ta varrosnin atë jashtë dhomës së tij ishte frika që kishin se mos merret varri i tij si faltore (xhami).

Përkthimi: Anglisht Frëngjisht Spanjisht Turqisht Urdu Indonezisht Boshnjakisht Rusisht Bangalisht Kinezisht Persisht Tagalogisht Indisht Vietnamisht Sinhalisht Ujgurisht Kurdisht Hausaisht Portugalisht Melejalemisht Gjuha telugu Sevahilisht Tamilisht Burmisht Tajlandisht Gjermanisht Japonisht Gjuha Pashto Asamisht السويدية الأمهرية
Shfaq përkthimet

Mësime nga hadithi

 1. Ndalesa që varret e profetëve dhe njerëzve të mirë të shndërrohen në faltore, që bëhet namaz në to për hir të Allahut, sepse kjo është mjet që dërgon në shirk (idhujtari).
 2. Kujdesi dhe interesimi i madh i Profetit ﷺ për teuhidin (monoteizmin) dhe frika që kishte mos madhërohej varri i tij, sepse kjo gjë shpie drejt shirkut (idhujtarisë).
 3. Lejimi i mallkimit të hebrenjve dhe të krishterëve dhe atyre që veprojnë njëjtë si ata (në mënyrë të përgjithshme), duke ndërtuar mbi varre dhe duke i shndërruar ato në faltore.
 4. Sqarimi i urtësisë së varrosjes së Profetit ﷺ në shtëpinë e vet dhe se kjo ishte që njerëzit të mos bien në sprovë me të.
 5. Profeti ﷺ është njeri dhe atij i ndodhin gjëra sikurse njerëzve të tjerë, si vdekja e vështirësitë gjatë agonisë.
 6. Kujdesi i Profetit ﷺ për umetin (popullin) e tij.
 7. Lejohet mallkimi i jobesimtarëve në mënyrë të përgjithshme.
 8. Ndalohet ndërtimi mbi varre përgjithësisht.
 9. Kundërpërgjigje ndaj atyre që e lejojnë ndërtimin mbi varret e dijetarëve, për t'i dalluar ata nga të tjerët.
 10. Ndërtimi mbi varre është traditë e hebrenjve dhe të krishterëve.
 11. Sqarim i kuptimit të thellë të Aishes (Allahu qoftë i kënaqur me të!).