عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لا تُطْروني كما أَطْرت النصارى ابنَ مريم؛ إنما أنا عبده، فقولوا: عبد الله ورسوله».
[صحيح] - [رواه البخاري]
المزيــد ...

Omer ibn Hatabi (Allahu qoftë i kënaqur me të!) tregon se e ka dëgjuar Profetin ﷺ duke thënë: "c2">“Mos e teproni duke më lavdëruar ashtu siç e kanë tepruar të krishterët me (Isain) të birin e Merjemes. Vërtet unë jam vetëm rob i Tij, andaj thoni (për mua): "Rob i Allahut dhe i dërguar i Tij.”
Ky hadith është sahih. - E shënon Buhariu.

Shpjegimi

Profeti ﷺ nga kujdesi i tij për ta veçuar Allahun e Lartësuar (teuhidi) dhe nga frika për umetin e tij nga idhujtaria (shirku) në të cilën kishin rënë popujt e mëparshëm, i paralajmëroi ata që të mos shkojnë në ekzagjerim në raport me të dhe të mos i tejkalojnë kufijtë në lavdërimin e tij, si përshkrimi i tij me cilësi të Allahut të Lartësuar dhe veprimet e Tij specifike për Të, ashtu siç e tepruan të krishterët në raport me Isian, duke e cilësuar si hyjni dhe bir të Zotit të Lartësuar. Kësisoj ata ranë në idhujtari, ashtu siç thotë Allahu i Lartësuar: "Pa dyshim, janë jobesimtarë ata që thonë: "c2">“Allahu është Mesihu (Isai), biri i Merjemes!”, sepse vetë Mesihu ka thënë: "c2">“O bijtë e Israilit, adhuroni Allahun, që është Zoti im dhe Zoti juaj! Sigurisht, atij që adhuron tjetërkënd përveç Allahut, Allahu do t’ia ndalojë Xhenetin dhe strehim i tij do të jetë Zjarri. Për keqbërësit nuk ka ndihmës." (El Maide, 72) Më pas Profeti ﷺ tha: "Vërtet unë jam vetëm rob i Tij, andaj thoni (për mua): "Rob i Allahut dhe i dërguar i Tij.” Andaj, më përshkruani se jam rob dhe i dërguar, ashtu siç më përshkroi Allahu i Lartësuar, e mos i tejkaloni kufijtë në raport me mua, nga të qenët rob, e të më konsideroni të adhuruar ose zot, ashtu siç vepruan të krishterët. E drejtë e profetëve është të jenë robër e të dërguar, ndërsa adhurimi është e drejtë ekskluzive e Allahut të Vetëm. Përkundër kësaj tërheqjeje të vërejtjes, disa njerëz ranë në atë gjë që Profeti ﷺ paralajmëroi. Andaj, ki kujdes që të mos jesh prej tyre!

Përkthimi: Anglisht Frëngjisht Spanjisht Turqisht Urdu Indonezisht Boshnjakisht Rusisht Bangalisht Kinezisht Persisht Tagalogisht Indisht Vietnamisht Sinhalisht Ujgurisht Kurdisht Hausaisht Portugalisht Melejalemisht Gjuha telugu Sevahilisht Tamilisht Burmisht Tajlandisht Gjermanisht Japonisht Gjuha Pashto Asamisht السويدية الأمهرية
Shfaq përkthimet

Mësime nga hadithi

  1. Tëheqja e vërejtjes nga ekzagjerimi, teprimi në lavdërim dhe tejkalimi i kufijve e lavdërimi me të kotën, për faktin se kjo gjë shpie në idhujtari dhe që robit t'i jepet pozita e Zotit e të përshkruhet me cilësitë e Tij.
  2. Mosbesimi (kufri) i të krishterëve ishte për shkak të teprimit të tyre në raport me Mesihun (Isain), shenjtorët e shenjtoret pas tij dhe thëniet e tyre për Isain se ai është biri i Zotit, saqë kjo i bëri ata të shtrembëronin librat e shenjtë; për të konstatuar vlefshmërinë e pretendimeve të tyre të rreme.
Më shumë